Trịnh Thị Trang

Trịnh Thị Trang

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0978463710
trinhthitrang758@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Mai Nam Phong Trinh Thi Trang A note on the stability of the non-hyperbolic zero equilibria of two systems of exponential difference equations. South Asian Journal of Mathematics 11 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trịnh Thị Trang Ứng dụng mô hình nhị thức để định giá quyền chọn trong thị trường chứng khoán Việt Nam. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đa tạp trung tâm và tính ổn định của hệ phương trình sai phân dạng mũ. T2020-CB-001 (2020-2021)
Dáng điệu tiệm cận nghiệm của một dạng hệ phương trình sai phân hữu tỷ. T2018-CB-004 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn