Dư Thị Thu Trang

Dư Thị Thu Trang

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Toán Giải Tích, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0913026068
Dutrang1986@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Du Thi Thu Trang Ho Minh Toan Polynomial Optimization on Some Unbounded Closed Semi-algebraic Sets. Journal of Optimization Theory and Applications First Onli (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Dư Thị Thu Trang Đặc trưng của đại số đa thức có giá nằm trên một nón và một số ứng dụng. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đại số đa thức bị chặn trên các tập nửa đại số dạng [f≤r]. T2021-CB-006 (2021)
Nghiên cứu đại số các đa thức bị chặn trên một tập nửa đại số đóng và ứng dụng.. T2019-CB-012 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn