Nguyễn Tùng Lâm

Nguyễn Tùng Lâm

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy động lực, Khoa Cơ khí

Liên hệ

lamnt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Mô hình hóa xe ô tô, xe hybrid, xe điện: Mô hình hóa và mô phỏng các hệ thống, tổng thể ô tô nói chung, ô tô truyền thống, ô tô hybrid, ô tô điện.
Hệ thống xử lý khí thải: Selective Catalyst Reduction (SCR), Ammonia Slip Catalyst (ASC), Diesel Oxidation Catalyst (DOC) and Diesel Particulate Filter (DPF)
Nhiên liệu sinh học cho Động cơ đốt trong: Khả năng vận hành, Phát thải,...
Chiến lược điều khiển động cơ đốt trong kiểm soát quá trình cháy và phát thải
Xe hybrid: Quản lý phân phối năng lượng
Phương thức cháy thế hệ mới: Cháy hỗn hợp đồng nhất/phân lớp bằng nén
Xe tự hành: Nghiên cứu mô phỏng xe ô tô tự hành

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Tung Lam Chetan Patel Camille Hespel Fabrice Foucher Christine Mounaim-Rousselle Effect of Exhaust Gas Recirculation composition on soot in ECN Spray A conditions. Oil & Gas Science and Technology - Revue de l IFP 75 10 (2020)
Dinh Long Hoang Christine Mounaim-Rousselle Camille Hespel Nguyen Tung Lam Butanol and gasoline-like blend combustion characteristics for injection conditions of gasoline compression ignition combustion mode. Fuel Volume 258 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Tùng Lâm Ngô Văn Thanh Khổng Vũ Quảng Trần Văn Đăng Nghiên cứu mô phỏng phối hợp nguồn động lực xe hybrid bằng phần mềm AVL-crusie. Tạp chí cơ khí 3/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Tung Lam Camille Hespel Dinh Long Hoang Christine Mounaim-Rousselle Spray combustion characteristic of ABE/gasoline surrogate blend for partially premixed combustion mode. Conference: ILASS 2019 ILASS 2019 7 (2019)
Nguyễn Tùng Lâm Nguyen Manh Dung Tran Quang Vinh Pham Minh Tuan Modeling research the selective catalytic reduction of NOx by urea from light truck diesel exhaust gases. The International Conference on Automotive Technology for Vietnam – ICAT-2015 ICAT-2015 10 (2015)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Ngô Văn Thanh Vũ Xuân Thiệp Nguyễn Tùng Lâm Tăng áp động cơ đốt trong. Giao thông vận tải 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tính toán thiết kế bộ điều khiển phun urea cho bộ xử lý khí xả xúc tác chọn lọc SCR. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn