Lê Công Báo

Lê Công Báo

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Máy động lực, Khoa Cơ khí

Liên hệ

duybaogtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Công Báo Khương Thị Hà Nghiên cứu ảnh hưởng của B10, B20 đến phát thải của động cơ diesel 490 QZL. Tạp chí Cơ khí Việt Nam Số 6 năm 2022 (2022)
Vũ Xuân Thiệp Lê Công Báo bài báo. Tạp chí cơ khí Việt Nam 5 (2021)
Lê Công Báo Lê Hoài Đức Vũ Xuân Thiệp nghiên cứu thiết kế cải tiến bộ giảm ồn trên đường thải động cơ diesel 490 QZL. CƠ KHÍ VIỆT NAM SỐ 10 NĂM 2019 (2019)
Khương Thị Hà Đỗ Văn Trấn Lê Công Báo Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của lượng ethanol bổ sung đến chỉ tiêu kỹ thuật của động cơ Diesel 490QZL. Cơ khí Việt nam số 11 năm 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Công Báo Báo cáo. Hội thảo cấp bộ môn (2021)
Lê Công Báo NGHIÊN CỨU GIẢM ỒN TRÊN ĐƯỜNG THẢI ĐỘNG CƠ DIESEL 490 QZL. HỘI NGHỊ KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA CƠ KHÍ VÀ DOANH NGHIỆP (2019)
Lê Công Báo Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiên liệu xăng pha ethanol E10 và E20 đến tính năng của ôtô phun xăng điện tử. Khoa học giảng viên khoa cơ khí và doanh nghiệp (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lê Hoài Đức Khương Thị Hà Nguyễn Thìn Quỳnh Lê Công Báo Khí xả và xử lý khí xả. Tạp chí Giao thông vận tải 2 (2017)
Lê Công Báo Báo cáo.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nhiên liệu diesel sinh học (B10 và B20) trên động cơ 490QZL lắp trên bệ thử công suất tại phòng thí nghiệm Cơ khí Trường Đại học giao thông vận tải. T2022-CK-008 (2022)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI-Homogeneous charge compression ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM)cho động cơ này. ĐT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu sử dụng giải pháp luân hồi khí thải để chuyển đổi mô hình cháy của động cơ diesel truyền thống sang cháy do nén hỗn hợp đồng nhất (HCCI - Homogeneous compression charge ignition) nhằm giảm phát thải NOx và phát thải dạng hạt (PM) cho động cơ này. DT203070 (2020-2021)
Nghiên cứu công nghệ thu gom, xử lý và tái chế dầu nhớt thải từ động cơ đốt trong. T2021-CK-018 (2021)
Nghiên cứu giảm ồn trên động cơ 490QZL lắp trên bệ thử công suất tại phòng thí nghiệm Cơ khí Trường Đại học giao thông vận tải. T2019-CK-003 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng xăng sinh học (E10 và E20) trên động cơ phun xăng điện tử lắp trên ô tô hiện đại. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn