Nguyễn Thị Như

Nguyễn Thị Như

Giảng viên

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

nhunguyen.gtvt@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

An Minh Ngoc Hiroaki Nishiuchi Le Thu Huyen Nguyen Thi Nhu Ensuring traffic safety of cargo motorcycle drivers in last-mile delivery services in major Vietnamese cities. Case Studies on Transport Policy Tháng 7/2022 (2022)
An Minh Ngoc Hiroaki Nishiuchi Nguyen Thi Nhu Determinants of carriers' intentions to use electric cargo vehicles in last-mile delivery by extending the technology acceptance model: a case study of Vietnam. Emerald tháng 7/2022Emerald logo (2022)
Nguyen Thi Nhu Hiroaki Nishiuchi An Minh Ngoc Nathan Huynh Influence of the human development index, motorcycle growth and policy intervention on road traffic fatalities – A case study of Vietnam. International Journal of Transportation Science and Technology https://www.sciencedirect.com/ (2022)

Bài báo quốc tế khác

Chu Cong Minh An Minh Ngoc Nathan Huynh Hiroaki Nishiuchi Nguyen Thi Nhu Influence of the human development index, motorcycle growth and policy intervention on road traffic fatalities – A case study of Vietnam. International Journal of Transportation Science and Technology Số tháng 9/2022 (2022)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Như Trần Thị Lan Hương Đề xuất giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trong lĩnh vực giao hàng chặng cuối. Tạp chí GTVT Tháng 10/2022 (2022)
Nguyễn Thị Như Nguyễn Thị Hồng Mai Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí và chỉ tiêu TOD phục vụ quy hoạch đô thị theo định hướng giao thông công cộng: Kinh nghiệm thế giới và đề xuất cho các đô thị Việt Nam. Giao thông Vận Tải 8/2021 (2021)
Nguyễn Thị Như Huỳnh Thị Thúy Kiều Trịnh Thanh Thủy Phát triển dịch vụ giao nhận - vận tải hàng hóa ở Việt Nam nhờ lợi thế trong quy tắc xuất xứ hàng hóa của ATIGA và ACFTA. Giao thông vận tải 11/2020 (2020)
Nguyễn Hoàng Mai Nguyễn Thị Như MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM LOGISTICS Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Thị Như Nghiên cứu phát triển dịch vụ giao nhận hàng hóa tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ giữa Việt Nam- Trung Quốc. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 5/2017
Nguyễn Thị Hồng Mai Nguyễn Thị Như Đề xuất một số mô hình vận tải đa phương thức cho hàng hóa xuất nhập khẩu ở miền Bắc Việt Nam. Cầu đường Việt Nam Số 10 năm 2018

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Thi Nhu An Minh Ngoc Last Mile Logistics and Its Impact on Emissions in Motorcycle Dominated Cities. The 14th International Conference of Eastern Asia Society for Transportation Studies (EASTS) in Hiroshima, Japan (2021)
Nguyễn Thị Như Phát triển hạ tầng GTVT thủy phục vụ Du lịch khu vực đảo Phú Quốc. ĐỊNH HƯỚNG QUẢN LÝ VÙNG BỜ, QUẢN LÝ RỪNG, QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH – CẢNG BIỂN TẠI KHU KINH TẾ PHÚ QUỐC, HUYỆN PHÚ QUỐC, TỈNH KIÊN GIANG (2020)
Nguyen Thi Nhu Buildung Multimodal Transportation Measures on a number of main Transportation Corridors in the North of Vietnam. Atrans Annual Conference (2019)
Nguyễn Xuân Thủy Nguyễn Thị Như Phát triển giao thông vận tải đô thị bền vững- Thực trạng và giải pháp đối với thành phố Hồ Chí Minh. Phát triển hệ thống VTHKCC an toàn, thân thiện, bền vững ở đô thị Việt Nam (2019)
Ho Anh Cuong Nguyen Thi Nhu Situation Analysis and Solutions Proposed to Develop Logistics Infrastructure in Vietnam. 2019 Incheon International Logistics Forum (2019)
Nguyễn Thị Như Nghiên cứu phát triển vận tải hành khách quốc tế bằng ô tô giữa Việt Nam- Trung Quốc. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ô tô ở Việt nam (2018)
Nguyen Thi Nhu Avantages and disadvantages of transport infrastructure connectivity at seaport - a case study of Haiphong (VietNam). Atrans annual conference: Young Researcher's Forum 2018. (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thị Hồng Mai Nguyễn Thị Như Giao nhận hàng hóa. Giao thông vận tải 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông trong dịch vụ giao hàng chặng cuối (LMD) tại Hà Nội.. T2022-KT-016 (2022)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới xu hướng sử dụng xe điện trong dịch vụ giao hàng chặng cuối (LMD) trên địa bàn Hà Nội.. T2022-KT-020 (2022)
Nghiên cứu các giải pháp phát triển vận tải thủy nội địa phục vụ du lịch khu vực sông Hồng, Hà Nội. T2021-KT-004 (2021)
Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng ô tô trên tuyến Việt Nam – Trung Quốc nhằm thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam. T2019-KT-004 (2019-2020)
Đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ giao nhận - vận tải ở Việt Nam từ các hiệp định thương mại tự do.. T2020-KT-003 (2020)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển vận tải đa biên ở Việt Nam trên tinh thần của Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (Hiệp định GMS-CBTA).. T2020-KT-017 (2020)
Tối ưu hóa trong việc quản lý kho, bãi hàng hóa xuất nhập khẩu– Áp dụng cho cảng container nội địa ICD Tiên Sơn – Bắc Ninh. T2018-KT-017 (2018)
Nghiên cứu đề xuất các mô hình vận tải đa phương thức đối với hàng hóa xuất nhập khẩu khu vực miền bắc Việt Nam - ứng dụng tại Công ty cổ phần giao nhận tiếp vận Quốc tế (Interlog). T2018-KT-006 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn