Đoàn Danh Cường

Đoàn Danh Cường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật môi trường, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

doandanhcuong@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Luong Thi Mai Ly Thai Ha Phi Doan Danh Cuong Phong K. Thai Nguyen Van Thinh Pham Minh Chinh Elemental Concentrations in Roadside Dust Along Two National Highways in Northern Vietnam and the Health-Risk Implication. Archives of Environmental Contamination and Toxicology - Springer Volume 69, (2017)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Ngô Quang Dự Đoàn Danh Cường Vũ Văn Khoát Ứng dụng phần mềm Infor EAM trong quản lý cơ sở vật chất và thiết bị thí nghiệm. Rừng và Môi trường 98 (2019)
Đoàn Danh Cường Cao Minh Quý ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG BỤI ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Cao Minh Quý Đoàn Danh Cường Bài giảng ứng dụng GIS trong quản lý môi trường. 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ THÍCH ỨNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI KHU VỰC MIỀN NÚI THANH SƠN – TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ. T2020-MT-001 (2020-2021)
Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của kháng trở bánh lọc (α) đối với khả năng tắc nghẽn màng MBR trong xử lý nước thải và nước tái sử dụng. T2021-MT-003 (2021)
ỨNG DỤNG PHẦN MỀM INFOR ENTERPRISE ASSET MANAGEMENT (EAM) TRONG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TẠI PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI. T2019-MT-003 (2019-2020)
Nghiên cứu giải pháp giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng trong bụi đường tại một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh. T2018-MT-003 (2018)
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý nước thải chứa dầu mỡ khoáng. T2017-MT-037 (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn