Kiều Thị Hương Giang

Kiều Thị Hương Giang

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ sở kinh tế và quản lý, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

kieugiang@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đỗ Thị Nhự Kiều Thị Hương Giang Thực trạng về hoạt động tự học tiếng Anh của sinh viên khoa Vận tải kinh tế, trường Đại học Giao thông Vận tải. Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương Số cuối tháng- Tháng 5/2022 (2022)
Đỗ Thị Nhự Kiều Thị Hương Giang Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ chuyển phát tại tổng công ty Bưu điện Việt Nam. Công Thương 20 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh của Bưu điện thành phố Hà Nội (HANOIPOST). T2019-KT-007 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn