Nguyễn Thúy Ngà

Nguyễn Thúy Ngà

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế bưu chính viễn thông, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

thuynga258@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thúy Ngà Phạm Thị Thu Hằng Đề xuất một số giải pháp phát triển tuyến du lịch sông Hồng. Tạp chí Công thương Số 5+6 (2018)
Nguyễn Thúy Ngà Phạm Thị Thu Hằng Đề xuất các phương án phát triển cho vận tải hàng hóa tại Thành phố Hà Nội. Tạp trí Công thương - Vietnam trade and industry review Số 4 + 5 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn