Lê Minh Cường

Lê Minh Cường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0976748751
minhcuong.le@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran Bao Viet Le Ba Anh Vu Thai Son Nguyen Sy Tuan Le Minh Cuong Vu Viet Hung Soo-Yeon Seo Predicting the Compressive Strength and the Effective Porosity of Pervious Concrete Using Machine Learning Methods. KSCE Journal of Civil Engineering 26 (11) (2022)
Bui Thi Loan Nguyen Tien Dung Le Minh Cuong Nguyen Xuan Huy Bui Tan Trung Vasillis Sarhosis Mechanical behaviour of novel 'earth concrete' walls. International Journal of Masonry Research and Innovation No 4 (2022)
Tran Bao Viet Mai Dinh Loc Le Minh Cuong Pham Duc Chinh An adaptive approach for the chloride diffusivity of cement-based materials. Computers and Concrete 23 (2) (2019)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Ngoc Linh Pham Xuan Dat Nguyen Van Hung Le Minh Cuong Nguyen Xuan Huy Double-curvature test of reinforced concrete columns using shaking table: A new test setup. Civil Engineering Journal 5 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Nhung Nguyễn Xuân Huy Lê Minh Cường PHÂN TÍCH SỰ PHÁ HOẠI CHỌC THỦNG CỦA BẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP ĐƯỢC GIA CƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG CỐT LƯỚI DỆT. Tạp chí Khoa học GTVT 69 (2019)
Lê Minh Cường Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Tiến Dũng Bui Tan Trung NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ DƯỚI TẢI TRỌNG NÉN CỦA KẾT CẤU TƯỜNG BÊ TÔNG ĐẤT. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn của dầm BTCT được tăng cường bằng BTCLD sợi các bon. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 24 (2017)
Vũ Văn Hiệp Ngô Đăng Quang Lê Minh Cường Nguyễn Huy Cường Phân tích thực nghiệm đánh giá ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt sợi các bon. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Mai Đình Lộc Trần Bảo Việt Lê Minh Cường ẢNH HƯỞNG VẾT NỨT TỚI KHUYẾCH TÁN CLORUA TRONG KẾT CẤU BÊ TÔNG. Tạp chí Khoa học GTVT 54 (2016)
Lê Minh Cường Đặng Thùy Chi Nguyễn Đình Phương ThS. Ngô Thị Thanh Hương Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử dính bám của bê tông cốt liệu nhẹ và cốt thép. Tạp chí kết cấu và Công nghệ xây dựng Số 29/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Duc Hieu Le Minh Cuong Vu Ngoc Trinh Tran The Truyen Bui Thanh Tung Analysis of crack characteristics of reinforced concrete bridge deck under the effect of static wheel load. Lecture Notes in Civil Engineering (2021)
Nguyen Duc Hieu Vu Ngoc Trinh Le Minh Cuong Bui Thanh Tung Tran The Truyen Analysis of crack characteristics of reinforced concrete bridge deck under the effect of static wheel load. The 6th International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS 2021) (2021)
Nguyen Xuan Tung Le Minh Cuong EVALUATION OF THE EFFECTS OF INNER PROTECT MATERIAL TO THE CHARACTERISTICS OF CONCRETE. International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển và sản xuất bè nổi làm bằng bê tông tính năng cao. NĐT/DE/22/28 (2022-2025)
Nghiên cứu giải pháp kết hợp lưới sợi và thanh composít polyme làm cốt phi kim loại cho cấu kiện bê tông chịu xoắn ứng dụng trong công trình cầu đuờng bộ. B2021-GHA-09 (2021-2022)
Nghiên cứu thiết kế, tối ưu thành phần vật liệu bê tông sử dụng cốt liệu tái chế dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. T2022-CT-005 (2022)
Nghiên cứu sử dụng cát nhiễm mặn để xây dựng công trình giao thông. ĐTĐL.CN –23/19 (2019-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển ứng dụng trong các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.04 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông geopolymer tro bay sử dụng cát nhiễm mặn và nước biển. T2021-XD-005 (2021)
Nghiên cứu ứng xử của kết cấu tường bê tông đất dưới tác dụng của tải trọng trong mặt phẳng. 107.01-2018.19 (2018-2020)
Nghiên cứu chế tạo bê tông đất và đánh giá ứng xử cơ học của kết cấu tường bê tông đất. B2019-GHA-02 (2019-2020)
Nghiên cứu kết cấu dải phân cách có khả năng tăng cường thấm, lưu giữ và chứa nước đáp ứng yêu cầu thoát nước bền vững. T2019-XD-005 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng biển và hải đảo. B2018-GHA-16 (2018-2019)
Nghiên cứu sử dụng tro xỉ nhà máy nhiệt điện để chế tạo bê tông trong môi trường biển. B2017-GHA-09 (2017-2018)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc tính dính bám giữa bê tông thường và bê tông cát biển cốt lưới dệt trong sửa chữa tăng cường các công trình ven biển, hải đảo. T2018-XD-003 (2018)
Nghiên cứu chế tạo và xác định các đặc tính cơ học và độ bền của bê tông hạt mịn tính năng cao cốt lưới dệt ứng dụng trong công trình cầu. CTB 2014-04-03 (2014-2017)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG. CTB 2014-04-07 (2014-2017)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn từ cát biển sử dụng với cốt lưới dệt cho các công trình biển. (2017)
Sản xuất thử nghiệm bê tông cát làm đường giao thông nông thôn. P2015 (2015-2016)
Nghiên cứu thử nghiệm chế tạo và xác định một số chỉ tiêu của xi măng portland hỗn hợp cường độ cao sử dụng tro trấu. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn