Nguyễn Hữu Thiện

Nguyễn Hữu Thiện

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường sắt, Khoa Công trình

Liên hệ

nguyenhuuthiens17@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hữu Thiện Chiều dài đường cong chuyển tiếp đường sắt tốc độ cao. Cầu Đường Việt Nam Số 5 năm 2022 (2022)
Nguyễn Hữu Thiện Đường sắt đô thị một ray. Cầu đường Việt Nam số 5, 2020 (2020)
Nguyễn Hữu Thiện Đường sắt tốc độ cao - Một số thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến. Cầu đường Việt Nam số 7, 2020 (2020)
Nguyễn Hữu Thiện Đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị. Cầu đường Việt Nam 11/2018 (2018)
Nguyễn Hữu Thiện Tính toán ứng suất lớp ba lát và nền đường với việc ứng dụng hệ số khuếch đại động. tạp chí cầu đường Việt Nam 1+2 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện Mô hình dầm trên nền đàn hồi trong tính toán kết cấu tầng trên đường sắt. tạp chí cầu đường Việt Nam 3 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện Lựa chọn mặt cắt dọc tối ưu đường sắt đô thị bằng phương pháp quy hoạch động. tạp chí cầu đường Việt Nam 4 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện Độ mở rộng cự ly ray trên đường cong đường sắt đô thị. tạp chí cầu đường Việt Nam 5 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện Siêu cao đường cong đường sắt đô thị. Cầu đường Việt Nam 7/2017 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện Chiều dài đường cong chuyển tiếp đường sắt đô thị. Cầu đường Việt Nam 10/2017 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện Nối tiếp các yếu tố bình diện đường cong đường sắt đô thị. Cầu đường Việt Nam 11/2017 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện Đường cong liên hợp trên đường sắt đô thị. Giao thông vận tải 11/2017 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện Tính toán ứng suất ray với việc ứng dụng hệ số khuếch đại động. Tạp chí cầu đường Việt Nam 12/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Huu Thien Key Alignment Parameters of a Conventional High Speed Railway Track. International Conference on Sustainability in Civil Engineering 2020, Hanoi, Vietnam (2020)
Nguyen Huu Thien Strategic Determination on High Speed Railway Construction in Vietnam. Vietnam Railway Development and Experiences of China (2018)
Nguyen Huu Thien Pham Van Ky Study on Feasible Solution to Develop the Railway Infrastructure in Vietnam. Vietnam Railway Development and Experiences of China (2018)
Nguyen Huu Thien Le Hai Ha Preparation for High-Speed Railway Construction in Vietnam. Experiences and advanced technologies in railway construction projects of Korea (2018)
Nguyen Huu Thien Network Analysis Method in Seeking Optimal Longitudinal Section of Railway. The 12th International Conference of Eastern Asia's Society for Transportation Studies (EASTS): SAFE, GREEN,and INTEGRATED TRANSPORT (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Hữu Thiện Thiết kế đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị. Xây dựng 2 (2017)
Nguyễn Hữu Thiện tà vẹt bê tông cốt thép đường sắt đô thị. Khoa học và kỹ thuật 2 (2016)
Nguyễn Hữu Thiện Công trình depot đường sắt đô thị. Khoa học và kỹ thuật 2 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu và xây dựng Bộ địa chí Quốc gia Việt Nam: Tập Giao thông vận tải. NVQC.19.07 (2019-2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
NGHIÊN CỨU TUỔI THỌ MỎI CỦA TÀ VẸT BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC TRÊN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ VIỆT NAM. (2019-2020)
Nghiên cứu lựa chọn công nghệ ray hàn liền áp dụng cho ĐSĐT ở Việt Nam. T2018-CT-009 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn