Lê Đăng Dũng

Lê Đăng Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0983735031
ledangdung@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Mai Chi Trung Nguyen Huy Cuong Pham Thi Thanh Thuy Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Contribution of Glass Textile to the Shear Behavior of Concrete Beams Reinforced with GFRP Rebars. International Journal of Civil Engineering 2022 (2022)
Nguyen Huy Cuong PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Deformation Capacity of Shear-strengthened Concrete Beams Reinforced with FRP bars: Experimental and Analytical Investigations. Case Studies in Construction Materials Volume 17 (2022)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Le Dang Dung Nguyen Huy Cuong Nguyen Xuan Huy Shear performance of short-span FRP-reinforced concrete beams strengthened with CFRP and TRC. Engineering Structures Volume 242, 1 September 2021, 112548 (2021)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Le Anh Tuan Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Nguyen Huy Cuong Shear tests of GFRP-reinforced concrete beams strengthened in shear by textile reinforced concrete. Structures 34 (2021)
Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Nguyen Huy Cuong Torsional Behavior of Glass Textile-reinforced Concrete Beams with Minimum Transverse Reinforcements: Experimental Study. Structural Concrete 22 (2021)
Nguyen Quang Huy Nguyen Hoang Quan Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Seismic performance of RCS beam-column joints using fiber reinforced concrete. Earthquakes and Structures Vol 18 (5) (2020)
Nguyen Quang Huy Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Cyclic Testing of a Composite Joint between a Reinforced Concrete Column and a Steel Beam. Applied Sciences Appl. Sci. (2020)

Bài báo quốc tế khác

Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Quang-Huy Nguyen Olivia Mirza Experimental study on seismic performance of new RCS connection. Structures, ISSN: 2352-0124 9 (2017)
Nguyen Xuan Huy Le Dang Dung Nguyen Quang Huy Static behavior of novel RCS through-column-type joint: Experimental and numerical study. Steel and composite structures

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Mai Chí Trung Nghiên cứu kết hợp lưới sợi dệt và thanh composit polyme làm cốt cho dầm bê tông. Kết cấu và công nghệ xây dựng 34 (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Lê Đăng Dũng Nguyễn Huy Cường Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép - bê tông được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Khoa học công nghệ xây dựng 3 (2021)
Đặng Việt Tuấn Nguyễn Thành Tâm Lê Đăng Dũng Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp chịu tải trọng tĩnh. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Hoàng Quân TS Trần Hùng NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ CHỊU CẮT CỦA VÁCH LIÊN HỢP THÉP HÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP. Khoa học công nghệ xây dựng 4 (2019)
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng Đặng Việt Tuấn NGHIÊN CỨU MÔ PHỎNG ỨNG XỬ CỦA NÚT KHUNG LIÊN HỢP THÉP-BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG TĨNH. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Lê Đăng Dũng NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ NÚT KHUNG LIÊN HỢP THÉP - BÊ TÔNG CỐT THÉP CHỊU TẢI TRỌNG LẶP. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng PGS. TS. Nguyễn Quang Huy Study on the behaviour of hybrid beam-column joint subjected to monotonic loading. Khoa học và đào tạo 01 (2016)
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử của nút khung liên hợp. Kết cấu và công nghệ xây dựng 27/2018

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Xuan Huy Le Dang Dung Etude expérimentale du comportement cyclique d’un nouvel assemblage hybride poteau-poutre. 24ème Congrès Français de Mécanique (2019)
Nguyen Xuan Huy Le Dang Dung Numerical study on a new through-column-type joint for RCS frame. The 2nd International Conference on Advances in Computational Mechanics (2017)
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng Nguyễn Quang Huy Phân tích sự làm việc của nút khung liên hợp sử dụng bê tông tính năng cao. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phát triển mô hình giải tích phân tích ứng xử chịu xoắn của dầm bê tông cốt composite polyme. . T2022-XD-002TĐ (2022-2023)
Nghiên cứu chế tạo gạch lát sàn điện tử sử dụng sợi nanopolyme áp điện ứng dụng trong thắp sáng và cấp nguồn trong các ga Metro và hầm đi bộ. B2021-GHA-08 (2021-2022)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt các bon để gia cường khả năng chịu lực và bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.05 (2020-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử chịu động đất của nút khung liên hợp thép- bê tông cốt thép. 107.01-2016.06 (2017-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu uốn của bản bê tông cốt lưới dệt dự ứng lực căng trước. T2019-XD-003 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu cắt của nút khung liên hợp thép – bê tông cốt thép có cột liên tục qua nút. T2019-XD-008 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng sự làm việc của nút khung liên hợp dầm thép – cột bê tông cốt thép chịu đồng thời tải trọng đứng và tải trọng ngang đổi chiều. (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn