Phạm Đức Tuấn

Phạm Đức Tuấn

Vị trí công tác

  • Chiến thuật - QS chung, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

0936408783
tuanpd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Đức Tuấn Đổi mới phương pháp giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và An ninh ở trường Đại học Giao thông vận tải. DẠY VÀ HỌC NGÀY NAY KÌ 1 - 01/2022 (2022)
Phạm Đức Tuấn Bài báo. BIỂN VIỆT NAM ISSN 1859 - 0233 (2021)
Phạm Đức Tuấn Đạo đức công vụ theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giáo dục, rèn luyện cán bộ hiện nay.. Dạy và Học Ngày nay KÌ 2 - 1/2019 (2019)
Phạm Đức Tuấn Quan điểm về xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh.. Dạy và Học Ngày nay SỐ KỲ 2 - 12/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn