Lã Ngọc Minh

Lã Ngọc Minh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

minhlaktxd@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lã Ngọc Minh Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính bền vững của các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ . Giao thông vận tải tháng 3 - 2021 ISSN 2354-0818 (2021)
Nguyễn Quỳnh Sang Lã Ngọc Minh Tăng năng suất lao động với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng giao thông. Tháng 12/2021 (2021)
Lã Ngọc Minh NGHIÊN CỨU VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN THỰC HIỆN THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ DỰA TRÊN LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI. Giao thông vận tải tháng 5/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Minh Ngoc Pham Thi Tuyet La Ngoc Minh Chu Minh Anh GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM. Hội thảo khoa học quốc tế về kiến trúc và xây dựng 2019 (ICACE 2019) (2019)
Lã Ngọc Minh Hoạch định nhu cầu vật tư trong thi công xây dựng công trình theo phương pháp MRP. Hội nghị khoa học - công nghệ lần thứ XXI

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Lương Hải Lê Trọng Tùng Lã Ngọc Minh Kinh tế và quản lý ngành xây dựng. Giao thông vận tải 2 (2022)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề tài KHCN cấp bộ. B2019-GHA-04 (2019-2020)
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tính bền vững của các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức đối tác công - tư (PPP). T2020-QLXD-001 (2020)
Xây dựng mô hình đánh giá kết thúc dự án đầu tư xây dựng CSHT theo hình thức đối tác công tư (PPP) tại Việt Nam. DT1940-16 (2019)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn