Phạm Lê Tiến

Phạm Lê Tiến

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đầu máy toa xe, Khoa Cơ khí

Liên hệ

phamletien209@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Lê Tiến Đỗ Đức Tuấn Xác định một số chỉ tiêu khai thác đầu máy trên đường sắt Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Tạp chí Công nghiệp Mỏ Số 2-2023, tháng 04/2023 (2023)
Phạm Lê Tiến Nguyễn Đức Toàn Xây dựng chương trình tính toán kiểm nghiệm khoảng cách hãm toa xe khách vận dụng trên đường sắt việt nam. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tải T?p 71, s? 9 1094 - 1106 (2020)
Phạm Lê Tiến Đỗ Hữu Mẫn ĐÁNH GIÁ HỆ SỐ AN TOÀN MỎI MỐI NỐI HÀN BỆ TOA XE MC-06 CHẾ TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XE LỬA GIA LÂM. Tạp chí Khoa học GTVT 67 (2018)
Phạm Lê Tiến Nghiên cứu đánh giá độ tin cậy của khung giá chuyển hướng đầu máy diesel D19E theo lý thuyết cơ học phá hủy. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Phạm Lê Tiến Tổng quan về đánh giá độ tin cậy và an toàn của phương tiện đường sắt đô thị ở nước ngoài. Xây dựng quy trình và bộ tiêu chí đánh giá độ tin cậy và an toàn (RAMS) của phương tiện đường sắt đô thị khai thác ở Hà Nội nói chung và tuyến Cát Linh - Hà Đông nói riêng (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Lê Tiến Tổng quan về đánh giá độ tin cậy và an toàn của phương tiện đường sắt đô thị ở nước ngoài.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá độ tin cậy và an toàn (RAMS) của phương tiện đường sắt đô thị thành phố Hà Nội - Áp dụng cho tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông. CT05/01-2022-3 (2022-2024)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Xây dựng Quy trình tính toán sức kéo đoàn tàu trong ngành đường sắt Việt Nam. T2020-CK-011 (2020)
Nghiên cứu xây dựng chương trình tính toán khoảng cách hãm đoàn tàu vận dụng trên đường sắt Việt Nam. T2020-CK-010 (2020)
Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe trong ngành đường sắt Việt Nam. T2018-CK-007 (2018)
Nghiên cứu cơ sở đánh giá tuổi thọ mỏi mối hàn trong quá trình chế tạo bệ toa xe MC của Công ty xe lửa Gia Lâm. T2018-CK-004 (2018)
Thử nghiệm và xác định các đặc trưng mỏi của vật liệu chế tạo toa xe trên máy thử nghiệm mỏi kéo tại Phòng thí nghiệm Trường đại học GTVT. (2016)
Nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy khung giá chuyển hướng đầu máy D19E vận dụng tại Xí nghiệp đầu máy Hà Nội trên cơ sở Cơ học phá hủy. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn