Đặng Thị Thùy Dung

Đặng Thị Thùy Dung

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

thuydungutc2012@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Kim Nhung Nguyễn Hoàng Tùng Đặng Thị Thùy Dung Lê Khánh Chi Khám phá mối liên hệ giữa công tác quản lý rủi ro giai đoạn chuẩn bị dự án và thực tế triển khai thực hiện dự án đường sắt đô thị tại Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tuyến metro số 1 Thành phố Hồ Chí Minh. Giao thông (2022)
Đặng Thị Thùy Dung Lê Kim Nhung Nguyễn Hoàng Tùng XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG LỚN ĐẾN PHÁT SINH CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TẠI VIỆT NAM: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI DỰ ÁN ĐƯỜNG SẮT ĐÔ THỊ TUYẾN SỐ 3 ĐOẠN NHỔN - GA HÀ NỘI. 3/2021 (2021)
Lê Kim Nhung Đặng Thị Thùy Dung Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí đầu tư xây dựng đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Giao thông vận tải
Lê Kim Nhung Đặng Thị Thùy Dung Mục tiêu cần hướng đến để tiếp tục theo đuổi hình thức đầu tư đối tác công tư (PPP) trong phát triển hạ tầng giao thông đường bộ ở Việt Nam. Cầu đường Việt Nam

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Cao Phuong Thao Dang Thi Thuy Dung Nguyen Thi Hau Nghiên cứu ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đến đầu tư xây dựng đường sắt đô thị tại Hà nội. Quản trị rủi ro và phát triển đô thị bền vững (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu tác động của quản lý rủi ro ở giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh tuyến số 1 Bến Thành- Suối Tiên.. T2021-QLXD-003 (2021)
Nghiên cứu nguyên nhân phát sinh chi phí đầu tư xây dựng các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội. T2020-QLXD-004 (2020)
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tổng hợp nhu cầu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-01NV (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. T2018-CT-010 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn