Nguyễn Huy Cường

Nguyễn Huy Cường

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0989832425
nguyenhuycuong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ngo Dang Quang Nguyen Huy Cuong Nguyen Duy Tien Dinh Huu Tai Mai Dinh Loc Effectiveness of carbon textile reinforced concrete in shear strengthening short-span corroded reinforced concrete beams. Case Studies in Construction Materials Volume 16, June 2022, e00932 (2022)
Nguyen Mai Chi Trung Nguyen Huy Cuong Pham Thi Thanh Thuy Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Contribution of Glass Textile to the Shear Behavior of Concrete Beams Reinforced with GFRP Rebars. International Journal of Civil Engineering 2022 (2022)
Nguyen Huy Cuong PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Deformation Capacity of Shear-strengthened Concrete Beams Reinforced with FRP bars: Experimental and Analytical Investigations. Case Studies in Construction Materials Volume 17 (2022)
Nguyen Huy Cuong Ngo Dang Quang Experimental and Numerical Investigations on Flexural Behaviour of Prestressed Textile Reinforced Concrete Slabs. Civil Engineering Journal Vol 7, No 6 (2021)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Le Dang Dung Nguyen Huy Cuong Nguyen Xuan Huy Shear performance of short-span FRP-reinforced concrete beams strengthened with CFRP and TRC. Engineering Structures Volume 242, 1 September 2021, 112548 (2021)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Le Anh Tuan Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Nguyen Huy Cuong Shear tests of GFRP-reinforced concrete beams strengthened in shear by textile reinforced concrete. Structures 34 (2021)
Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc Nguyen Huy Cuong Torsional Behavior of Glass Textile-reinforced Concrete Beams with Minimum Transverse Reinforcements: Experimental Study. Structural Concrete 22 (2021)
Nguyen Huy Cuong Ngo Dang Quang Flexural and Shear Behavior of Reinforced Concrete Beams Strengthened with Carbon Textile Reinforced Concrete. Archives of Civil Engineering Vol 66 (2020)
PGS.TS Tran Cao Thanh Ngoc TS. Vu Ngoc Son Nguyen Huy Cuong Nguyen Xuan Huy Strut-and-tie model for shear capacity of corroded reinforced concrete columns. Advances in concrete construction Volume 10, (2020)

Bài báo quốc tế khác

Ngo Dang Quang Nguyen Huy Cuong Flexural behavior of reinforced concrete beam strengthened by textile reinforced concrete: Experimental and numerical study. The Indian Concrete Journal July 2018- (2018)
Nguyen Thi Tuyet Trinh Ngo Dang Quang Vu Van Hiep Nguyen Huy Cuong EXPERIMENTAL ANALYSIS OF SANDWICH PANELS USING TEXTILE REINFORCED CONCRETE FACES AND LIGHT WEIGHT CONCRETE CORE. Tạp chí 3 trường 8 (2017)
Nguyen Xuan Huy Nguyen Huy Cuong Seismic behavior for non-seismically designed reinforced concrete frame structure.. Earthquakes and Structures. 02 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Huy Cường Đinh Hữu Tài Nguyễn Công Hậu Nghiên cứu thực nghiệm xác định sức kháng cắt còn lại của dầm bê tông cốt thép nhịp ngắn đã bị ăn mòn cốt đai. Khoa học và công nghệ Việt Nam Tạp 64, Số 3, tháng 3 năm 2022 (2022)
Nguyễn Huy Cường Đinh Hữu Tài Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu cắt của dầm bê tông có cốt thép đai bị ăn mòn được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt . Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Tập 73, Số 2 (02/2022) (2022)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Mai Đình Lộc Đinh Hữu Tài Quan trắc sự biến thiên nhiệt độ và mô phỏng ảnh hưởng của chúng đến sự phân bố ứng suất trong một số cầu dầm hộp bê tông cốt thép ở giai đoạn khai thác. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 73.3 (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Lê Đăng Dũng Nguyễn Huy Cường Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép - bê tông được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Khoa học công nghệ xây dựng 3 (2021)
Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Phạm Duy Hữu Mô hình tính toán xác định ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Tạp chí Kết cấu và Công nghệ xây dựng 30/2019 (2019)
Nguyễn Duy Tiến Phạm Thị Thanh Thủy Nguyễn Huy Cường Nghiên cứu xác định cường độ dính bám giữa bê tông thường và bê tông cốt lưới dệt phục vụ mục tiêu tăng cường kết cấu. Tạp chí Khoa học GTVT 63 (2018)
Ngô Đăng Quang Bùi Thị Thanh Mai Nguyễn Huy Cường Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của kết cấu sandwich sử dụng lớp vỏ bê tông cốt lưới dệt và lớp lõi bê tông khí chưng áp. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn của dầm BTCT được tăng cường bằng BTCLD sợi các bon. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 24 (2017)
Vũ Văn Hiệp Ngô Đăng Quang Lê Minh Cường Nguyễn Huy Cường Phân tích thực nghiệm đánh giá ứng xử chịu cắt của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt sợi các bon. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)
Ngô Đăng Quang Vũ Văn Hiệp Nguyễn Huy Cường Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử dính bám giữa lưới sợi các bon với các loại bê tông hạt mịn sử dụng cát quartz và cát biển. Tạp chí Khoa học GTVT 59 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Đào Văn Dinh Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Ngọc Long Phạm Duy Anh Bùi Trọng Cầu Nguyễn Thanh Sang Thái Khắc Chiến Trần Việt Hùng Trần Bảo Việt Nguyễn Huy Cường Thiết kế, thi công và sửa chữa công trình cầu bê tông đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Giao thông Vận tải 3 (2018)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng xử chịu cắt của dầm bê tông vỏ nhuyễn thể cốt thanh polime sợi thủy tinh được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt.. T2023-XD-002TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu phát triển kết cấu lai dạng tấm phẳng bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông cốt thép ứng dụng trong công trình cầu đường bộ.. T2022-XD-001TĐ (2022-2023)
NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ TRONG DẦM CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ MẶT CẮT DẠNG HỘP TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ. DT214005 (2021-2022)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ chịu kéo của lưới sợi dệt trong bê tông ở khu vực chịu ứng suất phức tạp ứng dụng trong tính toán tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu cầu bê tông. T2021-XD-010TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển ứng dụng trong các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.04 (2020-2021)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt các bon để gia cường khả năng chịu lực và bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.05 (2020-2021)
Nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn và chịu cắt của dầm hộp bê tông cốt lưới dệt sợi các bon. T2020-XD-006 (2020-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định hiệu quả tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt cho dầm bê tông cốt thép đã bị ăn mòn chịu tải trọng lặp ứng dụng trong công trình cầu. (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng xác định ứng xử chịu uốn của bản bê tông cốt lưới dệt dự ứng lực căng trước. T2019-XD-003 (2019-2020)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt trong tăng cường kết cấu bê tông cốt thép ở vùng biển và hải đảo. B2018-GHA-16 (2018-2019)
Nghiên cứu chế tạo và xác định các đặc tính cơ học và độ bền của bê tông hạt mịn tính năng cao cốt lưới dệt ứng dụng trong công trình cầu. CTB 2014-04-03 (2014-2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn