Vũ Bá Thành

Vũ Bá Thành

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

vubathanh1989@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Tran The Truyen Nguyen Xuan Tung Nguyen Duc Hieu Vu Ba Thanh Tran Thi Thu Minh Vo Van Nam Influences of pre-bending load and corrosion degree of reinforcement on the loading capacity of concrete beams. Journal of the Mechanical Behavior of Materials 31 (2022) (2022)
Vu Ba Thanh Le-Quang Hung He Qi-Chang Modelling and simulation of fracture in anisotropic brittle materials by the phase-field method with novel strain decompositions. Mechanics Research Communications 124 (2022) (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Xuân Lam Vũ Bá Thành Phân tích và nhận diện hình ảnh các pha vật liệu thành phần trong kết cấu bê tông bằng phương pháp chụp cắt lớp với tia X. Tạp chí Giao thông vận tải 08/2022 (2022)
Vũ Bá Thành Nguyễn Xuân Lam Mô hình hóa và mô phỏng sự lan truyền vết nứt trong vật liệu trực hướng bằng phương pháp trường pha. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 73 (6) (2022)
Vũ Bá Thành Nguyễn Xuân Lam Đỗ Anh Tú Strain orthogonal decomposition implemented within the phase field method with interfacial damage to model fracture in multi-phase heterogeneous materials. Transport and Communications Science Journal 73 (9) (2022)
Nguyễn Xuân Lam Lê Bá Anh Vũ Bá Thành Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Phân tích sự phân bố nhiệt độ do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép ở tuổi sớm bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72 (6) (2021)
Nguyễn Xuân Lam Vũ Bá Thành Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Lê Bá Anh Xác định các đặc trưng vật liệu tương đương thay đổi theo thời gian của kết cấu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Giao thông vận tải 09/2021 (2021)
Vũ Bá Thành Lê Bá Anh Nguyễn Ngọc Long Nguyễn Duy Tiến Nguyễn Xuân Lam Phân tích trường ứng suất do nhiệt thủy hóa xi măng trong trụ cầu bê tông cốt thép bằng phương pháp đồng nhất hóa. Tạp chí Giao thông vận tải 11/2021 (2021)
Vũ Bá Thành Đỗ Anh Tú Bùi Tiến Thành Trần Thế Truyền Ngô Văn Thức Mô phỏng sự hình thành và lan truyền vết nứt trong dầm bê tông cường độ cao có chất kết dính bổ sung silica bằng phương pháp phase field. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72(6) (2021)
Vũ Bá Thành Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Mô phỏng sự lan truyền vết nứt trong kết cấu nhiều pha vật liệu bằng phương pháp phase field có xét tới hư hỏng mặt phân giới giữa các pha. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72(8) (2021)
Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Ngọc Long Bùi Tiến Thành Vũ Bá Thành Lê Bá Anh Sử dụng xi măng nano kết hợp với cốt sợi phân tán để nâng cao tính dẻo trong sửa chữa khe co giãn cầu có xe tải lớn. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 9/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Bá Thành Trần Thế Truyền Võ Văn Nam Damage simulation of reinforced concrete beams relating to corrosion of reinforcement in concrete. The 1st international conference on advances in Civil Engineering (2022)
Nguyễn Đình Hải Phạm Đức Thọ Nguyễn Tiến Dũng Vũ Bá Thành Trần Anh Tuấn Xác định ứng xử nhiệt của vật liệu xếp lớp trong trường hợp miền phân giới là không hoàn hảo tổng quát bằng cách giải bài toán đồng nhất hoá nhiệt cục bộ. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Nguyễn Tiến Dũng Vũ Bá Thành PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH THUỶ LỰC TRONG MÔI TRƯỜNG VẬT LIỆU RỖNG KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ BIÊN. Hội nghị khoa học toàn quốc - cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Vũ Bá Thành Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Phương pháp phase field với sử dụng phân rã trực giao thành phần ten-xơ biến dạng để dự đoán sự phát triển vết nứt trong vật liệu giòn. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Vu Ba Thanh Phương pháp phase field với phân rã trực giao ten-xơ biến dạng mô phỏng hư hỏng kết cấu chứa vật liệu đẳng hướng. Hội thảo khoa học quốc tế phát triển xây dựng bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu khu vực đồng bằng sông Cửu Long (2021)
Vũ Bá Thành Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Phƣơng pháp phase field với sử dụng phân rã trực giao thành phần ten-xơ biến dạng để dự đoán sự phát triển vết nứt trong vật liệu giòn. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Vu Ba Thanh Phương pháp phase field với phân rã trực giao ten-xơ biến dạng mô phỏng hư hỏng kết cấu chứa vật liệu đẳng hướng. International Conference on sustainable construction development in the context of climate change in the Mekong Delta (SCD2021) (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đánh giá khả năng chịu tải của các kết cấu cầu cũ bằng bê tông cốt thép có xét đến các tham số ngẫu nhiên và tham số mờ liên quan đến mức độ ăn mòn của bê tông và cốt thép. B2022-GHA-05 (2022-2023)
Tối ưu hóa vật liệu composite sử dụng phương pháp cấu trúc tiến hóa hai chiều (BESO) và trí tuệ bầy đàn (Swarm Intelligence) trên cơ sở mô hình phase field. T2022-CT-006TĐ (2022-2023)
Mô phỏng hư hỏng vi cấu trúc nhiều pha vật liệu sử dụng phương pháp trường pha (phase field) với điều kiện trực giao ten-xơ biến dạng. T2022-CT- 003 (2022)
XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ BƠM KEO HỖ TRỢ CHÂN KHÔNG VARTM TRONG TĂNG CƯỜNG KẾT CẤU DẦM BÊ TÔNG CỐT THÉP. (2016)
Nghiên cứu ảnh hưởng của biến dạng mặt cắt ngang đến sức kháng uốn dầm U cho đường sắt trên cao giao thông đô thị. (2016)
Sử dụng xi măng nano kết hợp với cốt sợi phân tán để nâng cao tính dẻo trong sửa chữa khe co giãn cầu có lưu lượng xe tải lớn. (2016)
So sánh các phương pháp tính ứng xử theo hàm lịch sử chất tải cho KCN cầu giàn thép đường sắt dưới tác dụng của tải trọng di động. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn