Lương Tuấn Anh

Lương Tuấn Anh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • VT đường bộ TP, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

anhlt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Thi Hoai An Truong Thanh Tung Jochen Trinckauf Luong Tuan Anh Risk Analysis for Train Collisions Using Fault Tree Analysis: Case Study of the Hanoi Urban Mass Rapid Transit. Urban Rail Transit Volume 8 Issue 3-4, December 2022 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Luong Tuan Anh Jochen Trinckauf Michael Kunze Human Factor And Safety Culture In Vietnamese Urban Railway. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies Volume 13 (2019) (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hoài An Lương Tuấn Anh Yếu tố con người trong an toàn hệ thống đường sắt đô thị - Human factor in system safety management of urban railway.. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Nguyễn Văn Bích Lương Tuấn Anh Nguyễn Việt Phương Vũ Minh Tâm Nghiên cứu phương pháp phối hợp mạng lưới VTHKCC trong đô thị. Tạp chí Khoa học công nghệ xây dựng 30 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn