Đỗ Thị Hằng

Đỗ Thị Hằng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu, Khoa Công trình

Liên hệ

dothihanguct@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Do Thi Hang Nguyen Xuan Tung Dao Ngoc Tien Stochastic buckling analysis of non-uniform columns using the stochastic finite element with discretization random field by the point method . Engineering Technology & Applied Science Research Vol.12, No2, 2022 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Van Thuan Do Thi Hang Ta Duy Hien Bui Tien Thanh Nguyen Ngoc Long Investigation Into The Response Variability of A Higher-Order Beam Resting on A Foundation Using A Stochastic Finite Element Method. Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2019)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đỗ Thị Hằng Mô phỏng và tính dầm liên hợp thép bê tông bằng cách kết hợp phần tử dầm và tấm . Giao thông vận tải tháng 5 năm 2021 (2021)
Đỗ Thị Hằng Nguyễn Khánh Đức Tính ổn định của cột ống thép nhồi bê tông có mặt cắt thay đổi bằng phương pháp phần tử hữu hạn. Giao thông vận tải Tháng 8 năm 2021 (2021)
Phạm Văn Phê Đỗ Thị Hằng Phát triển lý thuyết dầm bậc cao dựa trên năng lượng biến dạng bù. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 5/2019 (2019)
Đỗ Thị Hằng Nghiên cứu sử dụng kết cấu dầm thép hình bọc bê tông trong xây dựng cầu ở Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4/ 2018 (2018)
Nguyễn Thị Cẩm Nhung Đỗ Thị Hằng Trần Quang Minh Nghiên cứu kết cấu cầu mố trụ dẻo sử dụng cho thiết kế cầu nhịp trung tại Việt Nam. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 6/ 2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tạ Duy Hiển Nguyễn Ngọc Lâm Đỗ Thị Hằng Bùi Thanh Quang Nguyễn Văn Thuần Phương pháp Ritz tính tấm trên nền có độ cứng thay đổi và phương pháp hàm trạng thái tính dao động của tấm trên nền đàn nhớt. NXB Khoa học và kỹ thuật 2 (2020)
Tạ Duy Hiển Bùi Thanh Quang Nguyễn Ngọc Lâm Đỗ Thị Hằng Nguyễn Văn Thuần PHƯƠNG PHÁP RITZ TÍNH TẤM TRÊN NỀN CÓ ĐỘ CỨNG THAY ĐỔI VÀ PHƯƠNG PHÁP HÀM TRẠNG THÁI TÍNH DAO ĐỘNG CỦA TẤM TRÊN NỀN ĐÀN NHỚT. Khoa học và Kỹ thuật 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phát triển phần tử dầm bậc cao tính dầm liên hợp thép - bê tông. T2021-CT-004 (2021)
PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH DẦM COMPOSITE TRONG ĐIỀU KIỆN TẢI TRỌNG CƠ, NHIỆT, ĐỘ ẨM VÀ ỨNG DỤNG CHO MỘT SỐ KẾT CẤU KHUNG DẦM COMPOSITE. B2019-GHA-01 (2019-2020)
Phát triển phương pháp phần tử hữu hạn ngẫu nhiên cho dầm bậc cao xét đến tính chất ngẫu nhiên về tính chất vật liệu.. T2019-CT-042 (2019-2020)
Tính toán động lực học ngẫu nhiên dầm trên nền đàn hồi nhớt chịu tải trọng di động với tính chất ngẫu nhiên của nền. T2020-CT-018 (2020)
Dao động của tấm composite trên nền đàn nhớt chịu tải trọng động bằng phương pháp hàm trạng thái. T2018-CT-007 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn