Vũ Hiệp

Vũ Hiệp

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0948586618
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Nga:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Hiệp Yếu tố sông nước trong quy hoạch TP Cần Thơ: Bản sắc và Sinh thái. Kiến trúc 03/2022 (2022)
Vũ Hiệp Về kiến trúc cầu ngói ở Việt Nam. Kiến trúc 10.2021 (2020)
Vũ Hiệp 4 xu hướng kiến trúc hiện đại Việt Nam. Kiến trúc 03 (2018)
Vũ Hiệp Biểu tượng của chất cảm. Kiến trúc - Hội KTSVN 8-2018 (2018)
Vũ Hiệp Một số giải pháp quy hoạch đô thị nhằm giảm thiểu ùn tắc tại khu vực cửa ngõ các đô thị lớn Việt Nam. Quy hoạch xây dựng 79+80 (2016)
Vũ Hiệp Một số nơi chốn đô thị Việt Nam. Kiến trúc 07/2016 (2016)
Vũ Hiệp Cây xanh trong kiến trúc, cái nhìn từ văn hóa và tinh thần người Việt. Kiến trúc 09/2016 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Hiệp Nhận diện các xu hướng sáng tác kiến trúc hiện đại Việt Nam. Lý luận và phê bình kiến trúc ở Việt Nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Vũ Hiệp Sơ thảo về hình. NXB Mỹ thuật 2
Vũ Hiệp Nghệ thuật dưới góc độ di truyền. Mỹ thuật 0

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu nhận diện và phát huy bản sắc nơi chốn đô thị Cần Thơ. T2022-XD-003 (2022)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc xác định hệ số giao thông phát sinh từ các nhà cao tầng áp dụng cho Thành phố Hà Nội.. T2021-XD-007 (2021)
Nghiên cứu giải pháp thấm và lưu giữ nước mặt cho đô thị trung tâm Hà Nội theo hướng phát triển bền vững. 01C-04/04-2018-3 (2018-2020)
Nghiên cứu kết cấu dải phân cách có khả năng tăng cường thấm, lưu giữ và chứa nước đáp ứng yêu cầu thoát nước bền vững. T2019-XD-005 (2019-2020)
Nghiên cứu kiến trúc cầu ngói truyền thống Việt Nam. T2020-XD-008 (2020)
Nghiên cứu nhận diện và phát huy bản sắc khu vực Ba Đình, Hà Nội. T2018-XD-004 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia.
(2023)
Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia.
(2021)
Tặng thưởng của Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật TW.
(2020)

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn