Lê Cảnh Hưng

Lê Cảnh Hưng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Đặng Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Hằng Lê Cảnh Hưng Nguyễn Thanh Tú Phan Thị Hiền Nghiên cứu một số giải pháp giảm thiểu tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội. Tạp chí Cầu đường Việt Nam Số 1+2 - 2023 (2023)
Lê Cảnh Hưng So sánh và đánh giá các mô hình thiết kế điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu tại Việt Nam. Tạp chí Giao Thông Vận Tải tháng 5/2022 (2022)
Lê Cảnh Hưng Nguyễn Thanh Tú Nguyễn Thị Thu Hằng Đặng Thị Thu Thảo Trần Bảo Việt Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình hạ tầng xã hội tới giao thông đô thị tại TP. Hà Nội. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Tháng 11 năm 2022 (2022)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Lê Cảnh Hưng Nguyễn Thị Thu Hằng Nguyễn Thanh Tú Đặng Thị Thu Thảo Trần Bảo Việt Nghiên cứu đánh giá tác động từ các công trình trường học tới giao thông đô thị tại thành phố Hà Nội. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phát triển mô hình số đồng nhất hóa dựa trên phát triển thuật toán tìm hàm giải tích tối ưu để mô phỏng ứng xử vật liệu bê tông xi măng. T2023-XD-003 (2023)
Nghiên cứu giải pháp thấm và lưu giữ nước mặt cho đô thị trung tâm Hà Nội theo hướng phát triển bền vững. 01C-04/04-2018-3 (2018-2021)
Xây dựng phương pháp mô phỏng số dựa trên lý thuyết trường pha (the Phase-Field method) trong nghiên cứu vật liệu bê tông có độ rỗng cao. B2020-GHA-07 (2020-2021)
Nghiên cứu lựa chọn phương pháp thiết kế đèn tín hiệu giao thông hợp lý cho nút giao có dòng giao thông hỗn hợp. T2021-XD-001 (2021)
Nghiên cứu thiết kế cầu sử dụng bê tông tính năng cao theo yêu cầu đảm bảo độ bền. CTB 2014 - 04 - 05 (2014-2017)
Nghiên cứu hiệu quả của TRC trong gia cường mới và gia cường sửa chữa kết cấu tường gạch xây chịu tác dụng của tải trọng động.. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn