Lê Đức Thắng

Lê Đức Thắng

Vị trí công tác

  • Giáo dục chính trị quốc phòng an ninh, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

ducthang.qpan@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Đức Thắng NÂNG CAO HỨNG THÚ TRONG HỌC TẬP GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO SINH VIÊN. Dạy và học ISSN 2851 - 5769 (2023)
Lê Đức Thắng Vấn đề bảo vên an ninh văn hóa tư tưởng trong thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng, An ninh hiện nay. Dạy và học ngày nay Ki 2 - 12/2021 (2021)
Lê Đức Thắng nâng cao chất lượng giảng dạy môn giáo dục quốc phòng - an ninh ở các trường đại học hiện nay. Dạy và Học ngày nay ISSN - 18592694 (2020)
Lê Đức Thắng Thanh niên góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Dạy và học ngày nay Kỳ 2 - 11/2009 (2019)
Lê Đức Thắng Tăng cường giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Dạy và học ngày nay ISSN 1859 2694 (2018)
Lê Đức Thắng Kết Hợp Phát Triển Kinh tế - Xã Hội Với Tăng Cường Củng Cố Quốc Phòng -An Ninh Hiện Nay. Dạy Và Học Ngày Nay 11/ 2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn