Trần Văn Tuyên

Trần Văn Tuyên

Vị trí công tác

  • Chiến thuật - QS chung, Khoa Giáo dục Quốc phòng

Liên hệ

tuyentv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Xuân Vịnh Trần Văn Tuyên Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân. Tạp chí Biển Việt Nam 3/2022 (2022)
Vũ Xuân Vịnh Trần Văn Tuyên Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tạp chí Biển Việt Nam ISSN 1859 - 0233 (2021)
Trần Văn Tuyên Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh theo tinh thần nghị quyết đại hội XIII của Đảng. Dạy và học ngày nay KÌ 2 -12/2021 (2021)
Trần Văn Tuyên thành tựu giáo dục của Việt Nam bác bỏ mọi xuyên tạc. tạp chí điện tử Quốc phòng toàn dân 4 (2020)
Trần Văn Tuyên Nguyễn Văn Điệp Bàn về giá trị của chữ tín trong kinh doanh. Số kỳ 2-3 (2019)
Trần Văn Tuyên Phạm Đức Tiến Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình hội nhập. Thông tin đối ngoại 169 (2018)
Trần Văn Tuyên Vũ Văn Khanh Chủ Tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế trong xây dựng quân đội những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám. Thông tin đối ngoại 173 (2018)
Trần Văn Tuyên Quan hệ hợp tác Việt Nam - Ấn Độ phát triển sâu rộng và toàn diện. Thông tin đối ngoại Số (164)11/2017
Trần Văn Tuyên Đại thắng mùa xuân 1975 đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Biển Việt Nam tháng 5+6/2021

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn