Vũ Hoàng Khôi

Vũ Hoàng Khôi

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

vuhoangkhoi.utc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Quang Trung Vũ Hoàng Khôi THÍ NGHIỆM GỐI CẦU, KIỂU GỐI CHẬU OVM – GPZ(II), GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN TRONG CÔNG TÁC THỬ NGHIỆM. Tạp chí Khoa học GTVT 56 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn