Nguyễn Thị Thu Hương

Nguyễn Thị Thu Hương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Anh văn, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

nt_huong2003@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Thu Hương Sử dụng phương pháp diễn giải nhằm cải thiện điểm số bài viết luận 2 IELTS cho SV khoa Quốc Tế, Trường ĐHGTVT. Tạp chí Giáo Dục ISSN 2354-0753 (2021)
Nguyễn Thị Thu Hương Increasing bandscore of the Writing Task 1 IELTS for Students of UTC. Tạp chí quản lý và giáo dục số 10 tháng 10-2019 (2019)
Đinh Như Lê Nguyễn Thị Thu Hương Phân tích lỗi thường gặp của SV trường ĐHGTVT khi làm bài viết Tiếng Anh trong kỳ thi hết học phần Tiếng Anh B1 và biện pháp khắc phục. Tạp chí Giáo dục 444 (2018)
Đinh Như Lê Ngô Thị Kim Thanh Nguyễn Thị Thu Hương Đánh giá chương trình Tiếng Anh B! theo hướng chuẩn hóa của đề án ngoại ngữ 2020 tại trường ĐHGTVT. Tạp chí Giáo dục Số đặc biệt (2018)
Nguyễn Thị Thu Hương GIải pháp giúp sinh viên đại học giao thông vận tải nâng cao điểm số bài thi nói B1 theo chuẩn khung tham chiếu Châu Âu (CEFR). Tạp chí Giáo dục- Bộ Giáo dục và đào tạo 414 ( kỳ 2-9/2017) (2017)
Nguyễn Thị Thu Hương Phát triển vốn từ vựng để đạt điểm cao trong thi nói và viết theo tiêu chí nguồn từ vựng của bài IELTS. Giáo dục và đào tạo 392 kỳ 2 (2016)
Nguyễn Thị Thu Hương Cải thiện kỹ năng đọc hiểu bài thi IELTS cho sinh viên trường ĐHGTVT.

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Bạch Thị Thanh Hoàng Thị Xuân Nguyễn Thị Thu Hương Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ Thuật An Toàn Giao Thông. Trường ĐHGTVT 3 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Khảo sát việc thực hiện Chương trình tiếng Anh B1 của sinh viên khóa 57 và đề xuất một số giải pháp.. T2018-CB-010 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn