Nguyễn Ngọc Duy

Nguyễn Ngọc Duy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Bộ môn Giáo dục thể chất

Liên hệ

Duyduyduy231@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Ngọc Duy Lê Vũ Kiều Hoa Chuẩn bị thể lực cho sinh viên trong giảng dậy giáo dục thể chất tại các trường đại học. Kinh tế Châu Á - Thái Bình dương 612 (2022)
Nguyễn Ngọc Duy Lựa chọn bài tập thể lựcchung cho nam sinh viên K55 Trường Đại học Giao thông vận tải -Hà Nội. Dạy và Học Ngày nay Số - Tháng 6/2021 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Ngọc Duy Thực trạng và nguyên nhân hoạt động TDTT ngoại khóa của sinh viên trường Đại học Giao Thông Vận Tải. Giảng dậy giáo dục thể chất tại các trường đại học không chuyên (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn