Hồ Thị Hoài

Hồ Thị Hoài

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Ho Thi Hoai Mayuko Nishio Evaluation of dynamic responses of bridges considering traffic flow and surface roughness. Engineering Structures Volume 225 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ho Thi Hoai Effect of local roughness damage and traffic flow on bridge dynamic responses. The 10th International Conference on Bridge maintenance, safety and management (IABMAS 2020) (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu giải pháp kết hợp lưới sợi và thanh composít polyme làm cốt phi kim loại cho cấu kiện bê tông chịu xoắn ứng dụng trong công trình cầu đuờng bộ. B2021-GHA-09 (2021-2022)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định cường độ chịu kéo của lưới sợi dệt trong bê tông ở khu vực chịu ứng suất phức tạp ứng dụng trong tính toán tăng cường khả năng chịu lực của kết cấu cầu bê tông. T2021-XD-010TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt các bon để gia cường khả năng chịu lực và bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.05 (2020-2021)
Nghiên cứu xác định ứng xử chịu cắt của kết cấu sandwich bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông nhẹ. T2020-XD-005 (2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn