Nguyễn Quang Tuấn

Nguyễn Quang Tuấn

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình
  • Kiêm nhiệm Phó trưởng khoa - Khoa Công trình

Liên hệ

quangtuan.nguyen@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Tính chất cơ nhiệt học các vật liệu sử dụng trong lĩnh vực xây dựng đường ô tô (bê tông nhựa, bê tông xi măng...). Các phương thức phá hoại kết cấu đường giao thông (lún, mỏi, nứt...).
Các loại kết cấu, vật liệu mới áp dụng trong lĩnh vực xây dựng đường giao thông.
Mô phỏng ứng xử của vật liệu, sự làm việc của kết cấu công trình giao thông dưới tác dụng của tải trọng biến đổi có xét đến ảnh hưởng của các yếu tố nhiệt độ, nước...

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Từ 2016
Member of EDITORIAL BOARD http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journalCode=trmp20#.VyeQjmfpaM8
Member of EDITORIAL BOARD of Road Materials and Pavement Design (SCIE)
2007-2011
NCS - Tiến sĩ Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, Cộng hòa Pháp
Comportement thermomécanique des enrobés bitumineux sous sollicitations cycliques dans les domaines linéaire et non-linéaire
2006-2007
Học viên CH - Thạc sĩ Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, Cộng hòa Pháp
Comportement des bitumes et mastics en fatigue
2011-2013
Postdoc Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat, Cộng hòa Pháp
Nghiên cứu sau tiến sĩ

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Van Phu Nguyen Quang Tuan Nguyen Quang Phuc 3D creep behaviour of asphalt mixtures: Experiment and modelling from complex modulus tests. Construction and Building Materials 384 (2023)
Le Xuan Quy Mai Lan Nguyen Hornych Pierre Nguyen Quang Tuan Analysis of LVE behaviour and fatigue damage evolution of asphalt pavements with different interface conditions in an accelerated full-scale experiment. International Journal of Pavement Engineering 1 (2022)
Nguyen Quang Tuan Hoang Thi Thanh Nhan Bui Van Phu Nguyen Quang Phuc Herve Di Benedetto Effect of time–temperature, strain level and cyclic loading on the complex Poisson’s ratio of asphalt mixtures. Construction and Building Materials 294 (2021)
Tran Anh Tuan Hoang Viet Hai Do Anh Tu Nguyen Quang Tuan Tran Thi Cam Ha Mechanical behavior of the asphalt wearing surface on an orthotropic steel bridge deck under cyclic loading. Case Studies in Construction Materials 16 (2021)
Herve Di Benedetto Cedric Sauzeat Pham Nguyen Hoang Nguyen Quang Tuan Anisotropic Behavior of Bituminous Mixtures in Road Pavement Structures. Journal of Testing and Evaluation 48 (2019)
Nguyen Quang Tuan Daniel Perraton Cedirc Sauzeat Simon Pouget Herve Di Benedetto Three-Dimensional Linear Viscoelastic Properties of Two Bituminous Mixtures Made with the Same Binder. Journal of Materials in Civil Engineering 30(11) (2018)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Quang Tuan Hoang Thi Thanh Nhan Experimental Measurement and Modeling of the Complex Poisson’s ratio of Bituminous Mixtures. Lecture Notes in Civil Engineering 54 (2019)
Sauzeat C Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Chailleux E. Di Benedetto H. Nguyen M.L. Nonlinearity of bituminous materials for small amplitude cyclic loadings. Road materials and pavement design https://doi.org/10.1080/14680629.2018.1465452 (2018)
Sauzeat C Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Nguyen M.L. Di Benedetto H. 3D complex modulus tests on bituminous mixture with sinusoidal loadings in tension and/or compression. Materials and Structures 50: 98 (2017)
Sauzeat C. Nguyen Quang Tuan Gayte P. Herve Di Benedetto Influence of transient effects for analysis of complex modulus tests on bituminous mixtures. Road Materials and Pavement Design Volume 17, Issue 2 (2016)
C. Sauzeat Nguyen Quang Tuan J. Grenfell . N. Tapsoba Lily D. Poulikakos S. Pouget A. Graziani B. Hofko H. Di Benedetto Perraton D. 3Dim experimental investigation of linear viscoelastic properties of bituminous mixtures. Materials and Structures Volume 49, Issue 11 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quang Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Đỗ Vương Vinh Bùi Ngọc Dũng Xác định hàm lượng nhựa và độ rỗng dư của bê tông asphalt bằng phương pháp phân tích ảnh chụp mặt cắt. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 3 (04/2022) (2022)
Nguyễn Viết Thanh Nguyễn Quang Tuấn Bùi Tiến Thành Nguyễn Xuân Tùng Đánh giá chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông dựa trên khảo sát và phân tích. Tạp chí Giao thông vận tải tháng 1+2/2022 (2022)
Lê Xuân Quý Nguyễn Mai Lân Nguyễn Quang Tuấn Hornych Pierre Longitudinal strain analysis in asphalt pavement under full-scale moving loads. Tạp chí Khoa học giao thông vân tải, số tiếng Anh (ISSN 1859-2724) 72 (2022)
Nguyễn Quang Tuấn Bùi Văn Phú Trần Thị Cẩm Hà Xác định nhiệt độ hóa mềm của nhựa đường từ thí nghiệm cắt động lưu biến. Giao thông vận tải 06 (2021)
Nguyễn Quang Tuấn Mechanical properties of bituminous mixtures under sinusoidal cyclic loadings: Experiment and modelling. Journal of Science and Technology in Civil Engineering Vol 15 (Issue 2): 67–76 (2021)
Bùi Văn Phú Nguyễn Quang Tuấn Nguyễn Quang Phúc NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM HỆ SỐ POÁT XÔNG PHỨC ĐỘNG CỦA MỘT SỐ LOẠI BÊ TÔNG NHỰA Ở VIỆT NAM. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 9 (2021)
Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Quang Tuấn Nghiên cứu thực nghiệm đặc tính cơ lý và mô phỏng khả năng thoát nước của bê tông nhựa rỗng. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải Số 9 (2021)
Nguyễn Quang Tuấn PHÂN TÍCH SỰ THAY ĐỔI CÁC ĐẶC TÍNH CƠ LÝ CỦA BÊ TÔNG NHỰA TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU CỦA THÍ NGHIỆM MỎI. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 3 (tháng 4/2020) (2020)
Bùi Văn Phú Nguyễn Quang Tuấn THÍ NGHIỆM ĐỘNG XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA NHỰA ĐƯỜNG 60/70, 35/50 VÀ PMB3 SỬ DỤNG THIẾT BỊ DSR VÀ METRAVIB DMA. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Nguyễn Quang Tuấn Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải KS. Lương Quang Anh Phân tích ảnh hưởng của hư hỏng dính bám đến ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu thép - lớp phủ bê tông nhựa bằng mô hình uốn 5 điểm. Giao thông vận tải 4/2020 (2020)
Nguyễn Quang Tuấn Trần Thị Kim Đăng Bùi Việt Cường Phân tích sự làm việc của lớp phủ mỏng Microsurfacing trong kết cấu mặt đường ô tô. Tạp chí Giao thông vận tải 1+2 (2020)
Nguyễn Quang Tuấn Lã Văn Chăm DEUANHAKSA SURYA KHAMKHANPOM PHOUXAY NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG ÁP DỤNG CHO CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO. Tạp chí Cầu đường 11 (2020)
Nguyễn Quang Tuấn Thí nghiệm mỏi kết hợp các chu kì đo mô đun động của nhựa đường sử dụng thiết bị cắt vòng khuyên. Tạp chí Giao thông vận tải 7 (2020)
Nguyễn Quang Tuấn Trần Anh Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Hoàng Việt Hải ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI BIẾN DẠNG CỦA KẾT CẤU BẢN MẶT CẦU TRỰC HƯỚNG CÓ LỚP PHỦ BÊ TÔNG NHỰA BẰNG THÍ NGHIỆM UỐN 5 ĐIỂM. Tạp chí Giao thông vận tải Số 05 (2019)
Nguyễn Quang Tuấn THỰC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ MÔ ĐUN CẮT PHỨC VÀ CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CƠ BẢN CỦA NHỰA ĐƯỜNG SBS VỚI HÀM LƯỢNG TRỘN PHỤ GIA KHÁC NHAU. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 2 (tháng 8/2019) (2019)
Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Quang Tuấn ĐO ĐẠC VÀ PHÂN TÍCH CHỈ SỐ ĐỘ GỒ GHỀ QUỐC TẾ IRI CỦA MẶT ĐƯỜNG BẰNG ỨNG DỤNG CỦA ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Quang Tuấn NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÔNG THỨC GIẢI TÍCH THAY THẾ CHO TOÁN ĐỒ KOGAN TRONG TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM THEO 22TCN 211-06. Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng Tập 13 số 3V (2019)
Bùi Văn Phú Nguyễn Quang Tuấn TÍNH TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG MỀM BẰNG PHẦN MỀM PHẦN TỬ HỮU HẠN ABAQUS. Giao Thông Vận Tải Tháng 11-2018 (2018)
Trần Thị Cẩm Hà Nguyễn Quang Tuấn Hoàng Việt Hải Trần Anh Tuấn ỨNG XỬ CHỊU CẮT CỦA LỚP PHỦ BÊ TÔNG NHỰA VÀ VẬT LIỆU DÍNH BÁM EPOXY TRÊN BẢN THÉP. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Lương Xuân Chiểu Nguyễn Quang Phúc Trần Danh Hợi Nguyễn Quang Tuấn Mô phỏng mô-đun cắt động của nhựa đường sử dụng mô hình 2S2P1D. Tạp chí Giao thông Vận tải Tháng 8/2017 (2017)
Nguyễn Quang Phúc Nguyễn Quang Tuấn Lương Hùng Mạnh Nghiên cứu đề xuất phương pháp xác định mô đun đàn hồi của lớp bê tông nhựa phụ thuộc nhiệt độ môi trường theo thời gian bằng thí nghiệm FWD. Tạp chí Giao thông vận tải Số 12 tháng 12/2017 (2017)
Phạm Thanh Tùng Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Quang Tuấn Lương Hùng Mạnh Đào Văn Đông Thực nghiệm đánh giá mô-đun đàn hồi động của vật liệu đất đắp nền đường trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 12/2017 (2017)
Hoàng Thị Thanh Nhàn Nguyễn Quang Tuấn Sử dụng kết quả thí nghiệm đo mô đun động của bitum trong tính toán đàn nhớt kết cấu mặt đường. Tạp chí Cầu Đường Số 12 - 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Xuan Quy Nguyen Quang Tuan Evaluation of interface bonding condition on mechanical responses of full-scale asphalt pavements with and without grid reinforcement. 11th International Conference on the Bearing Capacity of Roads, Railways and Airfields, BCRRA 2022 (2022)
Bui Van Phu Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Complex modulus of asphalt mastic: experimental tests and comparison with viscoelastic properties of original bitumen. The 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2020)
Nguyen Quang Tuan Bui Xuan Cay La Van Cham Tran Thi Kim Dang Nguyen Quang Phuc Hoang Thi Thanh Nhan Mechanical Properties of Bitumen and Asphalt mixture Modified with Polymer Additives. RILEM International Symposium on Bituminous Materials (2020)
Nguyen Quang Tuan Tran Thi Cam Ha Experimental Investigation of Fatigue Behavior for Polymer Modified Asphalt and Epoxy Asphalt Mixtures. 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Bui Van Phu Hoang Thi Thanh Nhan Nguyen Quang Tuan Complex modulus of asphalt mastic: experimental tests and comparison with viscoelastic properties of original bitumen. 3rd International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2020)
Nguyen Quang Tuan Anisotropic Behaviour of Bituminous Mixtures in Road Pavement Structures. 2018 ISAP Conference on Asphalt Pavements (2018)
La Van Cham Luong Xuan Chieu Nguyen Quang Tuan Effect of SBS on the mechanical properties of bitumen. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABILITY IN CIVIL ENGINEERING 2018 (2018)
Nguyen Quang Tuan Tran Danh Hoi Analyzing the results of complex modulus tests on bitumens using dynamic shear rheometer. The 2016 international Conference on Substainability in Civil Engineering (2016)
Nguyen Quang Tuan Hoang Thi Thanh Nhan The relationship between the 3D linear viscoelastic behavior of binders and asphalt mixes: experiment and modeling. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Lã Văn Chăm Lê Xuân Quý Nguyễn Thị Mi Trà Nguyễn Quang Tuấn Nguyễn Quang Chiêu Xây dựng nền đường ô tô. GTVT 3 (2019)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Ảnh hưởng của hàm lượng bột khoáng và cốt liệu đến ứng xử cơ học của hỗn hợp đá nhựa: thực nghiệm và mô phỏng. Nafosted 107.02-2018.305 (2019-2022)
Nghiên cứu xây dựng tương quan giữa mô đun đàn hồi động Mr từ thí nghiệm ba trục động và chỉ số CBR, CDP cho nền đất. B2021-GHA-07 (2021-2022)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô. KC.02.16/16-20 (2018-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định mô đun của đất nền đường dưới tác dụng của tải trọng động. T2020-CB-007 (2020-2021)
Ứng dụng công nghệ xử lý ảnh nhằm xác định các đặc tính thể tích của vật liệu bê tông nhựa. T2021-CT-031 (2021)
Thực nghiệm xác định một số chỉ tiêu cơ lý của bê tông nhựa rỗng thoát nước. T2021-CT-035 (2021)
Phân tích, đánh giá ứng suất biến dạng trong kết cấu áo đường kích thước thực - Thực nghiệm và mô phỏng. T2021-CT-030 (2021)
Khảo sát, đánh giá nhu cầu xã hội và xu thế phát triển phục vụ công tác xây dựng chương trình đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. T2021-CT-032 (2021)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bê tông asphalt tái chế ấm và ứng dụng trong xây dựng đường ô tô.. KC.02.16/16-20 (2018-2020)
Nghiên cứu mô đun và hệ số Poát xông phức của nhựa đường và bê tông nhựa sử dụng các thí nghiệm tải trọng động. (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đất nền và sự bố trí cốt đến ứng xử của tường chắn đất có cốt. T2019-CT-050 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của tỉ lệ trộn phụ gia SBS đến một số đặc tính cơ lý của nhựa đường 60/70. T2019-CT-035 (2019-2020)
Phân tích ảnh hưởng tương hỗ đặc tính mỏi và đàn nhớt của bê tông nhựa đến ứng xử của mặt cầu bê tông nhựa- bản thép. T2020-CT-011TĐ (2020)
Ứng xử cơ học của bê tông nhựa trong miền biến dạng nhỏ dưới tác dụng của tải trọng trùng phục. Nafosted 107.02-2014.22 (2016-2018)
Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam. B2017-GHA-12 (2017-2018)
Áp dụng ứng xử đàn nhớt tuyến tính của bê tông nhựa trong tính toán kết cấu áo đường. (2017-2018)
Nghiên cứu sử dụng thiết bị FWD xác định mô đun đàn hồi của đất nền và các lớp vật liệu sử dụng trong kết cấu áo đường mềm ở Việt Nam. DT 164060 (2016-2017)
Nghiên cứu mô đun cắt động của nhựa đường sử dụng máy Dynamic Shear Rheometer. (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm tính chất cơ lý của thành phần vữa nhựa trong hỗn hợp bê tông nhựa nóng. (2016)
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp thiết kế kết cấu áo đường mềm của Viện Asphalt (AI) trong điều kiện Việt Nam. (2016)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()
Ứng xử cơ học của bê tông nhựa trong miền biến dạng nhỏ dưới tác dụng của tải trọng trùng phục. 107.02-2014.22 (2015-)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn