Nguyễn Tiến Dũng

Nguyễn Tiến Dũng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

0983352985
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Tien Dung Bui Tan Trung Ali Limam Ameen Topa Effect of openings on the behaviour of rammed earth structures under quasi-static loading. Engineering Structures 281 (2023)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Nguyen Tien Dung Tran Anh Tuan Do Anh Tu Estimation Of Thermal Conductivity Of Fine Concrete With Recycled Pet Flakes By Two-Scale Homogenization Method. Journal of Applied Science and Engineering volume 26 (2022)
Bui Thi Loan Nguyen Tien Dung Le Minh Cuong Nguyen Xuan Huy Bui Tan Trung Vasillis Sarhosis Mechanical behaviour of novel 'earth concrete' walls. International Journal of Masonry Research and Innovation No 4 (2022)
Bui Thi Loan Le Minh Cuong Nguyen Tien Dung Nguyen Xuan Huy Tan-Trung Bui Vasillis Sarhosis Mechanical behaviour of novel 'earth concrete' walls. INTERNATIONAL JOURNAL OF MASONRY RESEARCH AND INNOVATION volume 7-issue 4 435-456 (2022)
Bui Tan Trung Nguyen Tien Dung bui quoc bao Bui Thi Loan Ali Limam Evaluation of seismic performance of rammed earth building and improvement solutions. Journal of Building Engineering 43(2021) (2021)

Bài báo quốc tế khác

Dao Van Dong Bui Xuan Cay Nguyen Tien Dung Nguyen Mai Lan Tran Trung Hieu Nguyen Thi Huong Giang Investigation of the use of reclaimed asphalt pavement as aggregates in roller compacted concrete for road base pavement in Vietnam. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure - Lecture Notes in Civil Engineering vol 54. Springer, Singapore (2020)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Tiến Dũng NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG XI MĂNG VÀ LOẠI ĐẤT ĐẾN MỘT SỐ TÍNH CHẤT CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU ĐẤT NỆN. TẠP CHÍ KHOA HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI Tập 74, Số 3 (04/2023) (2023)
Vũ Việt Cường Nguyễn Đình Hải Nguyễn Tiến Dũng Đồng nhất hoá vật liệu dự báo hệ số dẫn nhiệt vĩ mô của bê tông nhẹ sử dụng hạt polystyrol phồng nở. Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải 12 (2023)
Trần Thị Bích Thảo Nguyễn Tiến Dũng Nghiên cứu một số đặc tính cơ học của bê tông đầm lăn sử dụng cốt liệu lớn tái chế từ bê tông phế thải. Khoa học Giao thông vận tải 73.9 (2022)
Nguyễn Tiến Dũng Hoàng Việt Hải Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông đến đặc tính lưu biến của bê tông tự đầm. Tạp Chí GTVT 4/2020 (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Đình Hải Ảnh hưởng của vi cấu trúc đến hệ số khuếch tán ion clo có hiệu của đá xi măng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (2020)
Nguyễn Tiến Dũng NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA VỮA TỰ CHẢY CƯỜNG ĐỘ CAO SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 1+2/2020 (2020)
Nguyễn Tiến Dũng Đặng Thùy Chi Vũ Anh Thắng Ngô Thị Thanh Hương Qui trình công nghệ chế tạo và thi công bê tông cốt liệu nhẹ trong điều kiện Việt Nam. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam 1+2/2019 (2019)
Lê Minh Cường Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Tiến Dũng Bui Tan Trung NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ỨNG XỬ DƯỚI TẢI TRỌNG NÉN CỦA KẾT CẤU TƯỜNG BÊ TÔNG ĐẤT. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Hoàng Việt Hải Nghiên cứu một số đặc tính của bê tông sử dụng cát nghiền từ phế thải xây dựng. Tạp chí GTVT Tháng 11/2019 (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Trần Thế Truyền Hoàng Việt Hải Thái Thanh Tịnh Ảnh hưởng của đặc tính lưu biến và cốt thép đến khả năng lấp đầy ván khuôn của bê tông nhẹ tự đầm. Tạp chí GTVT 3-2018 (2018)
Nguyễn Mai Lân Bùi Xuân Cậy Nguyễn Tiến Dũng Trần Trung Hiếu Nguyễn Thị Hương Giang ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ ĐẶC TÍNH CỦA BÊ TÔNG NHỰA CŨ PHỤC VỤ TÁI CHẾ LÀM CỐT LIỆU CHO KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG XI MĂNG ĐẦM LĂN Ở VIỆT NAM. Tạp chí GTVT tháng 12/2018 (2018)
Nguyễn Tiến Dũng Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và hàm lượng cốt liệu nghiền từ bê tông phế thải đến tính năng cơ học của bê tông. Tạp chí GTVT 12-2017 (2017)
Nguyễn Tiến Dũng Đặng Thùy Chi Nguyễn Duy Tiến Trương Văn Quyết Ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu của bê tông tươi đến nhiệt độ của bê tông trong quá trình rắn chắc. Tạp chí Khoa học Giao thông Vận tả 50 59-64 (2016)
Đỗ Văn Linh Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu hiệu ứng nhiệt sinh ra trong quá trình vết nứt phát triển gây ra bởi hiện tượng mỏi. Tạp chí giao thông vận tải 8/2018

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Dinh Hai Nguyen Tien Dung Pham Duy Huu Tran Anh Tuan Homogenization – Based Modelling of Reinforced Concrete for Estimating the Effective Stiffness Tensor of Reinforced Concrete Slabs. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2021)
Nguyễn Đình Hải Phạm Đức Thọ Nguyễn Tiến Dũng Vũ Bá Thành Trần Anh Tuấn Xác định ứng xử nhiệt của vật liệu xếp lớp trong trường hợp miền phân giới là không hoàn hảo tổng quát bằng cách giải bài toán đồng nhất hoá nhiệt cục bộ. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Nguyễn Tiến Dũng Vũ Bá Thành PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH THUỶ LỰC TRONG MÔI TRƯỜNG VẬT LIỆU RỖNG KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ BIÊN. Hội nghị khoa học toàn quốc - cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Bùi Thị Loan Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Tiến Dũng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG BÊ TÔNG ĐẤT TRONG XÂY DỰNG ĐƯỜNG NÔNG THÔN. Hội thảo CLB Khoa học và Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2020)
TS. Phạm Đức Thọ Nguyễn Đình Hải Nguyễn Tiến Dũng Trần Anh Tuấn Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu composite gốc xi măng áp điện trong xây dựng. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020) (2020)
Nguyen Dinh Hai Pham Duy Huu Nguyen Tien Dung Tran Anh Tuan Homogenization – Based Modelling of Reinforced Concrete for Estimating the Effective Stiffness Tensor of Reinforced Concrete Slabs. ICSCE 2020 (2020)
Nguyen Xuan Huy Bui Thi Loan Nguyen Tien Dung BEHAVIOR OF EARTH CONCRETE WALL UNDER SHEAR: FROM EXPERIMENTAL TO NUMERICAL APPROACH. International conference on architechture and civil engineering (ICACE2019) education intergration and sustainable development (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Nghiên cứu chế tạo vữa tự chảy không co ngót cường độ cao. Phát triển bê tông sử dụng trong môi trường biển (2018)
Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Đình Hải Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và hàm lượng cốt liệu tái chế đến tính năng cơ học của bê tông. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ - Lần thứ XIV-2017 (2017)
Nguyen Duy Tien Nguyen Tien Dung Nguyen Hoang Quan Experimental and modeling study of the effect of initial temperature of fresh concrete on the concrete temperature. ICSCE 2016 (2016)
Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Đình Hải Trần Thị Bích Thảo Ảnh hưởng của nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông đến độ chảy lan và cường độ của bê tông tự đầm. Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Xây dựng lần thứ 17 (2016)
Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu ảnh hưởng của quy trình nhào trộn đến tính công tác của hỗn hợp bê tông tự đầm. Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Khoa học Cán bộ trẻ, NXB Xây dựng (2015)
Nguyen Tien Dung Gwenn Le Saout Philippe Devillers Eric Garcia-Diaz The effect of limestone aggregate porosity and saturation degree on the interfacial zone. International Symposium on Cement-based Materials for Nuclear Wastes (NUWCEM), France (2014)
Assia Djerbi Tegguer Nguyen Tien Dung Effect of fine recycled aggregates on mortar properties. Structural Faults & Repair-2012 14th International Conference. Edinburgh, Scotland, UK (2012)
Assia Djerbi Tegguer Nguyễn Tiến Dũng Effet des granulats recyclés sur le retrait endogène des mortiers au très jeune âge. XXIXe Rencontres Universitaires de Génie Civil. Tlemcen, Algeria Volume 2 381-390 (2011)
Assia Djerbi Nguyễn Tiến Dũng Sandrine Ramanich Autogenous shrinkage of at very early Age: Effect of recycled aggregates. 3rd International fib Congress incorporating the PCI Annual Convention and Bridge Conference volume 6 4781-4790 (2010)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Sang Đặng Thùy Chi Thái Khắc Chiến Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đình Hải Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải 2 (2019)
Phạm Duy Hữu Nguyễn Đình Hải Phạm Duy Anh Nguyễn Tiến Dũng Đào Văn Đông Vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải 0 (2018)
Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Mai Đình Lộc Lê Thanh Hà Tiến sĩ. Ngô Xuân Quảng Vật liệu Xây dựng. GTVT 5

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu chế tạo và xác định một số tính chất cơ lý của vật liệu đất nén không nung ứng dụng cho kết cấu công trình xây dựng . B2021-GHA-10 (2021-2022)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển ứng dụng trong các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.04 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng sử dụng vật liệu nhựa phế thải. T2021-XD-008 (2021)
Nghiên cứu ứng xử của kết cấu tường bê tông đất dưới tác dụng của tải trọng trong mặt phẳng. 107.01-2018.19 (2018-2020)
Nghiên cứu chế tạo bê tông đất và đánh giá ứng xử cơ học của kết cấu tường bê tông đất. B2019-GHA-02 (2019-2020)
Nghiên cứu chế tạo vữa tự chảy không co ngót cường độ cao có sử dụng tro bay. T2019-XD-001 (2019-2020)
Nghiên cứu thay thế cát tự nhiên sử dụng trong bê tông và vữa xây dựng bằng cát nghiền từ phế thải xây dựng. RD 46-18 (2018-2019)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.. 28/ĐTKHVP-2019 (2019)
Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng phụ gia Sasobit đến tính năng của bê tông asphalt tái chế ấm. T2018-XD-002 (2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến từ biến của bê tông xi măng bằng phương pháp mô phỏng đa tỷ lệ. T2018-KDN-003 (2018)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CẦU BÊ TÔNG. CTB 2014-04-07 (2014-2017)
Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ bảo dưỡng nhiệt ẩm đến cường độ của bê tông tính năng siêu cao (UHPC) trong điều kiện Việt Nam. (2017)
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CỐT LIỆU NGHIỀN TỪ BÊ TÔNG PHẾ THẢI. (2017)
Sản xuất thử nghiệm bê tông cát làm đường giao thông nông thôn. P2015 (2015-2016)
Đổi mới giáo dục đại học Đông Nam Á - Pursea. ()

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn