Phan Việt Hùng

Phan Việt Hùng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

phan_viet_hung@yahoo.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Phan Viet Hung Ly Hai Bang Nguyen Ngoc Long Nguyen Hoang Long Vincent MONCHIET Numerical investigation of macroscopic permeability of biporous solids with elliptic vugs. Theoretical and Computational Fluid Dynamics (2022)
Ly Hai Bang Tran Van Quan Phan Viet Hung Nguyen Quang Hung Nguyen Long Khanh Nguyen Thuy Anh Investigation of ANN architecture for predicting shear strength of fiber reinforcement bars concrete beams. PLOS ONE PLOS ONE 1 (2021)
Nguyen Quang Hung Ly Hai Bang Le Tien Thinh Nguyen Thuy Anh Tran Van Quan Pham Thai Binh Phan Viet Hung Parametric Investigation of Particle Swarm Optimization to Improve the Performance of the Adaptive Neuro‐Fuzzy Inference System in Determining the Buckling Capacity of Circular Opening Steel Beams. Materials 2020/1 (2020)
Ly Hai Bang Phi Luong Van Tran Van Quan Pham Thai Binh Le Minh Lu Le Tien Thinh Sybil Derrible Phan Viet Hung Development of an AI Model to Measure Traffic Air Pollution from Multisensor and Weather Data. Sensors Sensors 19 (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Phạm Quang Thông Phan Việt Hùng PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH MÔ PHỎNG 2D ĐỂ TÍNH TOÁN ĐỘ THẤM CỦA MÔI TRƯỜNG XỐP CÓ XUẤT HIỆN VẾT NỨT BẰNG CÁCH SỬ DỤNG THUẬT TOÁN BIẾN ĐỔI NHANH FOURIER (FFT). Tạp chí Cầu đường Việt Nam 12/2020 (2020)
Phan Việt Hùng Nghiên cứu trạng thái ứng suất và biến dạng trong mặt đường cứng sân bay bằng phần mềm ABAQUS. Tạp chí Cầu đường Tháng 6 năm 2018 (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thuật toán tự động phát hiện đặc trưng vết nứt mặt đường trên ảnh chụp từ xe khảo sát mặt đường chuyên dụng phục vụ công tác quản lý, bảo trì mặt đường. T2021-CT-009TĐ (2021-2022)
Nghiên cứu một số chỉ tiêu của bê tông polymer đông cứng nhanh dùng trong sửa chữa mặt đường bê tông xi măng sân bay. T2019-CT-012 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn