Trương Văn Hiệp

Trương Văn Hiệp

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường lối CM của Đảng CSVN, Khoa Lý luận Chính trị

Liên hệ

0947739826
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Trương Văn Hiệp Giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho sinh viên ở các trường Đại học. Dạy và học ngày nay Số kỳ 2 - 11/2019 (2019)
Trương Văn Hiệp Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa dưới thời Pháp thuộc. Hội khoa học Lịch sử Việt Nam (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trương Văn Hiệp Phát triển tư duy phản biện cho sinh viên trong giảng dạy môn lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam ở các trường Đại học hiện nay. Nghiên cứu và giảng dạy Lý luận chính trị ở các trường đại học khối kỹ thuật trong tình hình mới (2022)
Trương Văn Hiệp  NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG DẠY MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUA HOẠT ĐỘNG THAM QUAN HỌC TẬP TẠI BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA VIỆT NAM. GIẢNG DẠY LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VỚI VIỆC BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ HIỆN NAY (2020)
Trương Văn Hiệp Quá trình thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam thời Pháp thuộc.. Hội nghị Khoa học công nghệ lần thứ XXII (2020)
Trương Văn Hiệp Nguyễn Ngọc Cơ Phật giáo với việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trong thời kỳ phát triển và hội nhập quốc tế. Giáo hội Phật giáo thành phố Hà Nội với công tác An sinh xã hội hiện nay. (2020)
Trương Văn Hiệp GÓP PHẦN LÀM RÕ THÊM NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA DÒNG HỌ NGUYỄN CẢNH TRONG GIAI ĐOẠN ĐẦU THIẾT LẬP TRIỀU LÊ TRUNG HƯNG. HỘI THẢO KHOA HỌC TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ-VĂN HÓA DÒNG HỌ NGUYỄN CẢNH VIỆT NAM (2019)
Trương Văn Hiệp GÓP PHẦN LÀM RÕ THÊM NHỮNG BẰNG CHỨNG LỊCH SỬ - PHÁP LÝ ĐỂ KHẲNG ĐỊNH CHỦ QUYỀN HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CỦA VIỆT NAM.. HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẦN THỨ XXI (2018)
Truong Van Hiep Để góp phần nâng cao giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho học sinh. Đào tạo và bồi dưỡng giáo viên môn Lịch Sử đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa (2017)
Trương Văn Hiệp Nguyễn Ngọc Cơ Cuộc vận động Duy Tân ở Quảng Nam đầu thế kỷ XX - Tình tiên phong và sự lan tỏa. Tác động của phong trào Duy Tân trong lịch sử và những gợi mở cho công cuộc đổi mới đất nước hiện nay (2017)
Trương Văn Hiệp Nguyễn Ngọc Cơ Chủ trương dám đánh và quyết thắng của Đại tướng Chí Thanh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trong lịch sử cách mạng dân tộc (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thế Tấn Hoàng Hải Yến Nguyễn Thị Tâm Nguyễn Thị Thu Hằng Trương Văn Hiệp Quá trình xây dựng Đảng về tổ chức ở miền Bắc Việt Nam từ năm 1965 đến năm 1975. Chính trị quốc gia 4 (2016)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Đề xuất một số giải pháp nhằm giáo dục ý thức chủ quyền biển đảo cho sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải. T2019-ML-007 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn