Trần Minh Ngọc

Trần Minh Ngọc

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế xây dựng, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

ngocktxd@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Phương Vân Trần Minh Ngọc Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư dự án bất động sản ở Việt Nam. Tạp chí Công Thương tên: Tạp chí Công Thương số 14 tháng 6/2022 (2022)
Lê Thanh Lan Trần Minh Ngọc NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 451/QĐ-BXD QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ HƯỚNG DẪN ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. tạp chí giao thông vận tải số 6/2019 (2019)
Lê Thanh Lan Lê Khánh Chi Trần Minh Ngọc Kinh nghiệm đo bóc khối lượng xây dựng của một số nước và bài học cho Việt Nam. Giao thông vận tải tháng 5/2018 (năm thứ 59) (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Trần Minh Ngọc HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG (2022)
Trần Minh Ngọc HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (2022)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Minh Ngọc HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG.
Trần Minh Ngọc HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu hoàn thiện công tác đo bóc khối lượng xây dựng công trình. T2019-KT-018 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn