Lê Hải Linh

Lê Hải Linh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cơ sở kinh tế và quản lý, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

hailinh@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Hải Linh Thạch Minh Quân Giải pháp nâng cao kỹ năng tự học cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Tạp chí Công thương số 13 (2022)
Thạch Minh Quân Lê Hải Linh Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp trước nhu cầu thực tiễn. Tạp chí công thương Số 8 - tháng 4/2022 (2022)
Lê Hải Linh Một số vấn đề quản trị rủi ro trong doanh nghiệp. Tạp chí công thương số 7 - tháng 4 năm 2020 (2020)
Lê Hải Linh Tầm quan trọng của thương mại điện tử đối với doanh nghiệp. Tạp chi Công thương số 8 tháng 5/2019 (2019)
Lê Hải Linh Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trước những đòi hỏi thực tiễn. Tạp chí Công thương 8 (2018)
Thạch Minh Quân Lê Hải Linh Xác định lượng nhiên liệu tiêu hao trong xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt CNG cho địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) cho thành phố Hà Nội. T2020-KT-008 (2020-2021)
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm hình thức đào tạo trực tuyến hỗ trợ cho hoạt động đào tạo của khoa Vận tải kinh tế trên cơ sở phần mềm G9 Edu.. T2018-KT-018 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn