Vũ Thị Hương

Vũ Thị Hương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0902832246
vthuong@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Giải số phương trình vi phân ngẫu nhiên

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Thị Hương MOMENT NGƯỢC CỦA QUÁ TRÌNH BESSEL PHÂN THỨ DẠNG TỔNG QUÁT. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên - Chuyen san Khoa học tự nhiên- Kĩ thuật_ Công nghệ T.227, S.07 (2022)
Vũ Thị Hương ĐẠO HÀM MALLIAVIN CỦA QUÁ TRÌNH BESEL PHÂN THỨ DẠNG TỔNG QUÁT. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên chuyên mục Khoa học tự nhiên- Kĩ thuật- Công nghệ T.226, S.06 (2021)
Vũ Thị Hương EXISTENCE AND UNIQUENESS OF SOLUTION FOR GENERALIZATION OF FRACTIONAL BESSEL TYPE PROCESS. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHTN chuyên san KHoa học tự nhiên- Kĩ Thuật- Công nghệ 225(02) (2020)
Vũ Thị Hương QUÁ TRÌNH COX- INGERSOLL-ROSS PHÂN THỨ DẠNG TỔNG QUÁT. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Đặng Thị Mai Vũ Thị Hương Nguyễn Minh Hoàng Sơn Nguyễn Đức Long Trần Văn Long Khôi phục ma trận bằng tổng các ma trận có hạng 1. Hội thảo về Giảng dạy và nghiên cứu KHCB năm 2022 (2022)
Vũ Thị Hương Nguyễn Minh Hoàng Sơn Đặng Thị Mai Trần Văn Long Nguyễn Đức Long Ước lượng ma trận hiệp phương sai bằng phương pháp co phi tuyến. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Ngô Hoàng Long Vũ Thị Hương Multi- dimensional Fractional Bessel type processes and its numerical approximation. Hội thảo Tối ưu và Tính toán khoa học lần thứ 17 (2019)
Vũ Thị Hương Xấp xỉ nghiệm cho phương trình vi phân ngẫu nhiên xác định bởi chuyển động Brown hữu tỷ theo phương pháp Euler điều chỉnh. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Văn Long Vũ Thị Hương Sách bài tập. Đại học Giao thông Vận tải 2 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Phương pháp xấp xỉ Euler nửa ẩn cho hệ các hạt không va chạm. T2019-CB-002 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn