Vũ Đình Nguyên

Vũ Đình Nguyên

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường ôtô và Sân bay, Khoa Công trình

Liên hệ

0969566259
vudinhnguyen10@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Đình Nguyên Vũ Đức Sỹ Các loại phụ gia cho bê tông nhựa cải tiến phù hợp áp dụng trong xây dựng mặt đường sân bay tại Việt Nam. Tạp chí Cầu Đường 03 (2022)
Vũ Đình Nguyên Vũ Đức Sỹ Xu hướng công nghệ tương lai và ứng dụng mô hình hóa thông tin công trình trong đào tạo ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Tạp Chí Cầu Đường Việt Nam 03 (2021)
Vũ Đức Sỹ Nguyễn Văn Nam Vũ Đình Nguyên Đề xuất loại bê tông nhựa cải tiến phù hợp áp dụng trong xây dựng mặt đường sân bay tại Việt Nam. Tạp chí Cầu Đường Việt Nam Số 7 2020 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Đình Nguyên Nguyễn Văn Nam ĐỀ XUẤT LOẠI BÊ TÔNG NHỰA CẢI TIẾN PHÙ HỢP ÁP DỤNG TRONG XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG SÂN BAY TẠI VIỆT NAM. Hội thảo khoa học toàn quốc lần thứ 32 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng của nhiệt độ đến nứt phản ánh trong kết cấu mặt đường hỗn hợp tại Việt Nam.. T2019-CT-014 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn