Nguyễn Tuấn Thành

Nguyễn Tuấn Thành

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật an toàn giao thông, Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bui Ngoc Dung Dinh Tran Ngoc Huy Nguyen Tuan Thanh Application of traffic conflict technique for traffic safety evaluation at intersection based on image processing . LAPLAGE EM REVISTA 7 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vương Xuân Cần Vũ Trọng Thuật Nguyễn Tuấn Thành MOU RUI-FANG Analysis of Intersection Safety in Vietnam Based on Traffic Conflict and Fuzzy Comprehensive Evaluation Method. Tạp chí Giao thông vận tải ISSN 2354-0818 (2019)
Ngô Quang Dự Shin Eon Jang Nguyễn Tuấn Thành Hoàng Minh Trang Nguyễn Tuấn Kiệt Nghiên cứu ứng dụng chất xúc tác PlauMaiEco để tiết kiệm nhiên liệu và giảm ô nhiễm môi trường cho xe tải Thaco K165 chạy dầu DO. Tạp chí GTVT Tháng 8/2019 (2019)
Ngô Quang Dự Hoàng Minh Trang Nguyễn Tuấn Thành Shin Eon Jang Nguyễn Văn Tú Nguyễn Tuấn Kiệt Nghiên cứu xác định mức độ giảm tiêu hao nhiên liệu và khí thải khi sử dụng chất xúc tác thanh gốm PlauMai Eco trên động cơ chạy xăng RON 95 trong phòng thí nghiệm. Tạp chí GTVT 9/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Cao Phuong Thao Nguyen Tuan Thanh Assessment of Traffic Safety Between Pedestrians and Vehicles using Traffic conflict technique. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2022)
Cao Phuong Thao Nguyen Tuan Thanh Vuong Xuan Can ANALYSIS TRAFFIC CONFLICT TECHNIQUE FOR TRAFFIC SAFETY EVALUATION AT INTERSECTION. Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Nguyễn Tuấn Thành Phân tích hiệu quả phân lớp dữ liệu tai nạn giao thông sử dụng một số thuật toán Machine learning. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH GIAO THÔNG (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Tuấn Thành Phân tích hiệu quả phân lớp dữ liệu tai nạn giao thông sử dụng một số thuật toán Machine learning.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dựng học sâu (deep learning) trong phát hiện và đánh giá an toàn đối với người đi bộ khi tham gia giao thông. T2022-MT-002 (2022)
Nghiên cứu tác động của biển báo VMS đối với hành vi lựa chọn tuyến đường của người lái xe. T2021-MT-002 (2021)
NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHẨN ĐOÁN AN TOÀN TẠI NÚT GIAO THÔNG CÙNG MỨC DỰA TRÊN KỸ THUẬT XỬ LÝ HÌNH ẢNH. T2019-MT-001 (2019-2020)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn