Hoàng Việt Hải

Hoàng Việt Hải

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Cầu hầm, Khoa Công trình

Liên hệ

hoangviethai@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Long Hoang Viet Hai Tran Duc Tam Do Anh Tu Hoang Thi Tuyet Equivalent Convective Heat Transfer Coefficient for Boundary Conditions in Temperature Prediction of Early-Age Concrete Elements Using FD and PSO. KSCE Journal of Civil Engineering Vol. 27, No. 6, June 1, 2023 (2023)
Hoang Viet Hai Christophe Lanos Yannick Melinge Tran Anh Tuan Do Anh Tu Effect of electro-osmosis on lubrication of fresh cement paste-based material in contact with a metal wall. Korea-Australia Rheology Journal 08/2023 (2023)
Tran Anh Tuan Hoang Viet Hai Do Anh Tu Nguyen Quang Tuan Tran Thi Cam Ha Mechanical behavior of the asphalt wearing surface on an orthotropic steel bridge deck under cyclic loading. Case Studies in Construction Materials 16 (2021)
Tran Thuy Nga Lai Thi Hoan Nguyen Van Hau Nguyen Thi Mai Bui Thi Mai Anh Dang Tran Chien Vu Quoc Trung Le Trong Lu Tran Dai Lam Nguyen Thi Thanh Huong Hoang Thu Ha Nguyen Thien Vuong Hoang Viet Hai Nguyen Phuong Tri Investigation of crosslinking, mechanical properties and weathering stability of acrylic polyurethane coating reinforced by SiO2 nanoparticles issued from rice husk ash. Materials Chemistry and Physics 241 (2020)
Hoang Thi Tuyet Do Anh Tu Bui Tien Thanh Do Duc Tuan Hoang Viet Hai Nguyen Phan Anh Evaluation of heat of hydration, temperature evolution and thermal cracking risk in high-strength concrete at early ages. Case Studies in Thermal Engineering Volume 21 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Hoàng Việt Hải Đỗ Anh Tú Phạm Đức Thọ UTILIZING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS TO ANTICIPATE EARLY-AGE THERMAL PARAMETERS IN CONCRETE PIERS. Transport and Communications Science Journal (2023)
Trần Anh Tuấn Hoàng Việt Hải Trần Đức Nhiệm Đỗ Anh Tú Effect of adhesion failure and temperature on the mechanical behavior of orthotropic steel bridge deck. Transport and Communications Science Journal Vol.73, Issue 1 (01/2022) (2022)
Phạm Đức Thọ Hoàng Việt Hải Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả chiết xuất điện hóa ion clorua trong bêtông. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Tháng 11/2022 (2022)
Trần Thị Bích Thảo Hoàng Việt Hải Trần Quang Minh Ảnh hưởng của độ ẩm nền đất đắp và khoảng cách cốt đến ứng xử của tường chắn có cốt. Tạp Chí Cầu Đường Việt Nam 4/2020 (2020)
Nguyễn Tiến Dũng Hoàng Việt Hải Ảnh hưởng của thời gian và nhiệt độ ban đầu của hỗn hợp bê tông đến đặc tính lưu biến của bê tông tự đầm. Tạp Chí GTVT 4/2020 (2020)
Nguyễn Quang Tuấn Trần Anh Tuấn Trần Thị Cẩm Hà Hoàng Việt Hải ĐÁNH GIÁ TRẠNG THÁI BIẾN DẠNG CỦA KẾT CẤU BẢN MẶT CẦU TRỰC HƯỚNG CÓ LỚP PHỦ BÊ TÔNG NHỰA BẰNG THÍ NGHIỆM UỐN 5 ĐIỂM. Tạp chí Giao thông vận tải Số 05 (2019)
Đỗ Anh Tú Hoàng Việt Hải Hoàng Thị Tuyết Nguyễn Hoài Nam Vũ Xuân Thành MỨC ĐỘ THỦY HÓA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CƯỜNG ĐỘ TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 2 (tháng 8/2019) (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Hoàng Việt Hải Nghiên cứu một số đặc tính của bê tông sử dụng cát nghiền từ phế thải xây dựng. Tạp chí GTVT Tháng 11/2019 (2019)
Hoàng Việt Hải Trần Quang Minh PHÂN TÍCH LỰA CHỌN TẢI TRỌNG THIẾT KẾ CHO CẦU GIAO THÔNG NÔNG THÔN KHU VỰC PHÍA BẮC. Tạp Chí Cầu Đường Việt Nam 12/2019 (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Trần Thế Truyền Hoàng Việt Hải Thái Thanh Tịnh Ảnh hưởng của đặc tính lưu biến và cốt thép đến khả năng lấp đầy ván khuôn của bê tông nhẹ tự đầm. Tạp chí GTVT 3-2018 (2018)
Trần Thị Cẩm Hà Nguyễn Quang Tuấn Hoàng Việt Hải Trần Anh Tuấn ỨNG XỬ CHỊU CẮT CỦA LỚP PHỦ BÊ TÔNG NHỰA VÀ VẬT LIỆU DÍNH BÁM EPOXY TRÊN BẢN THÉP. Tạp chí Khoa học GTVT 66 (2018)
Trần Anh Tuấn Trần Thị Bích Thảo Hoàng Việt Hải Phương trình tích phân biên trong phân tích ứng xử bản chịu uốn. Tạp chí Khoa học GTVT 53 (2016)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Hữu Thuấn Hoàng Việt Hải Một số hư hỏng trong dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cáp dự ứng lực ngoài trong công tác sửa chữa và tăng cường cầu (2022)
Vu Viet Hung Tran Bao Viet Hoang Viet Hai Nguyen Thi Huong Giang Nguyen Thi Hong THE EFFECT OF POROSITY ON THE ELASTIC MODULUS AND STRENGTH OF PERVIOUS CONCRETE. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS (2020)
Nguyen Xuan Tung Hoang Viet Hai Evaluation the current specifications for bridge in mountainous area of Vietnam. Journal of Physics: Conference Series (2020)
Trần Bảo Việt Nguyễn Đình Hải Hoàng Việt Hải Lê Bá Anh Vũ Việt Hưng Ảnh hưởng của độ rỗng tới mô đun đàn hồi và cường độ bê tông độ rỗng cao. Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2019)
Hoang Viet Hai Tran The Truyen Le Ba Anh Water permeability of concrete under stress: Effect of damage state. The 7th International Conference of Asian Concrete Federation - Sustainable Concrete for Now and the Future, ACF 2016 (2016)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang Hoang Viet Hai GENERALISED EFFECTIVE MEDIUM APPROXIMATION FOR MODELLING RHEOLOGICAL BEHAVIOUR OF CEMENT PASTE BASED MATERIAL. ACF 2016 - SUSTAINABLE CONCRETE FOR NOW AND THE FUTURE (2016)
Tran The Truyen Hoang Viet Hai Le Ba Anh Design of light weight deck for replacing wooden ties on steel railway bridge. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Nguyen Duy Tien Hoang Viet Hai Le Ba Anh Survey for Application of Precast High Performance Concrete in Bridge Construction in Vietnam. The 2016 International Conference on Sustainability in Civil Engineering (2016)
Hoang Viet Hai Tran The Truyen Le Ba Anh Water Permeability of concrete under uniaxial loading. ACF-2016 - The 7th International Conference of Asian Concrete Federation - Sustainable Concrete for Now and the Future (2016)
Tran The Truyen Hoang Viet Hai Le Ba Anh Influence of crack depth on the behavior of reinforced concrete beam”. International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE-2106), (2016)
Tran Bao Viet Nguyen Thi Huong Giang Hoang Viet Hai Generalised effective medium approximation for modelling rheological behaviour of cement paste based material. Sustainable concrete for now and the future (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Văn Hậu Đỗ Anh Tú Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Đắc Đức Hoàng Việt Hải Cơ sở kỹ thuật xây dựng cầu đường. NXB GTVT 2 (2017)
Nguyễn Đắc Đức Nguyễn Hữu Thuấn Hoàng Việt Hải Một số hư hỏng trong dầm bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực.

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tối ưu hóa tiết diện trụ cầu bê tông nhằm giảm thiểu khả năng nứt do nhiệt trong giai đoạn xây dựng dựa trên trí tuệ nhân tạo. T2021-CT-006TĐ (2021-2022)
Xây dựng yêu cầu vật liệu, chỉ dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu sử dụng vật liệu bê tông tính năng siêu cao trong sửa chữa, tăng cường cầu đường bộ ở Việt Nam. T2022-CT-008TĐ (2022)
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ chặt và mặt tiếp xúc không hoàn hảo tới đặc tính cơ học tổng thể của vật liệu nhiều thành phần. 107.02-2018.306 (2019-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Vật liệu rỗng với độ rỗng kép: mô hình hoá và mô phỏng hoá đa cấp độ. 107.02-2017.310 (2018-2020)
Nghiên cứu đánh giá độ bền mỏi của các kết cấu công trình cầu thép có xét đến ảnh hưởng của các khuyết tật, công nghệ thi công và điều kiện môi trường Việt Nam. B2019-GHA-05 (2018-2020)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm tấm BTCT toàn khối dùng làm đường ngang tại các nhà ga và giao cắt đường bộ - đường sắt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. DT 194072 (2019-2020)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và lắp đặt thử nghiệm tấm bê tông cốt thép toàn khối dùng làm đường ngang tại nhà ga và giao cắt đường bộ - đường sắt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. DT194072 (2019-2020)
Nghiên cứu sử dụng hạt nano SiO2 tro trấu cải thiện tính chất cơ lý và độ bền môi trường của lớp phủ acrylic polyurethane bảo vệ kết cấu thép. (2019-2020)
Nghiên cứu ảnh hưởng của độ ẩm đất nền và sự bố trí cốt đến ứng xử của tường chắn đất có cốt. T2019-CT-050 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm độ thấm clorua của bê tông nhẹ chịu tải trọng nén trực tiếp. T2019-CT-002 (2019-2020)
PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG ĐỒNG THỜI YẾU TỐ NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN ĐẾN ĐẶC TÍNH LƯU BIẾN CỦA BÊ TÔNG TỰ ĐẦM. T2019-CT-008 (2019-2020)
Mô phỏng tính toán dự báo tuổi thọ kết cấu cầu, hầm bằng bê tông cốt thép có xét đến tác động đồng thời của tải trọng và môi trường biển. T2019-PHII-002 (2019-2020)
Phân tích ảnh hưởng tương hỗ đặc tính mỏi và đàn nhớt của bê tông nhựa đến ứng xử của mặt cầu bê tông nhựa- bản thép. T2020-CT-011TĐ (2020)
Ứng xử nhiệt của kết cấu bê tông cường độ cao. 107.02-2016.25 (2017-2019)
Nghiên cứu xây dựng chương trình và biên soạn nội dung giảng dạy về an toàn vệ sinh lao động cho nhóm ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông trong các trường Đại học. B2018-GHA-01ATLĐ (2017-2019)
Nghiên cứu thay thế cát tự nhiên sử dụng trong bê tông và vữa xây dựng bằng cát nghiền từ phế thải xây dựng. RD 46-18 (2018-2019)
Nghiên cứu lựa chọn, xây dựng và đề xuất bộ tiêu chí kĩ thuật phù hợp để xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc.. CTB2018-GHA-03NV (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu mố trụ cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp điều kiện tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-06NV (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các giải pháp kết cấu mố, trụ cho các cầu dân sinh phục vụ giáo dục, phù hợp điều kiện tại các tỉnh vùng sâu, vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-06NV (2018-2019)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.. 28/ĐTKHVP-2019 (2019)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 01C-04/03-2016-2 (2016-2018)
Phân tích ứng xử kết cấu bản mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa trong điều kiện Việt Nam. B2017-GHA-12 (2017-2018)
Phân tích dao động xoắn của cầu treo dân sinh: đề xuất các giải pháp giảm dao động xoắn và đánh giá hiệu quả. T2018-CT-032 (2018)
Đánh giá sự suy giảm độ bền tức thời và dài hạn của các công trình cầu, hầm bằng bê tông cốt thép và bê tông dự ứng lực. B2015-04-17 (2015-2017)
Nghiên cứu đề xuất giải pháp gia cường và mở rộng cầu yếu, khổ hẹp đang khai thác trên địa bàn thành phố Hà Nội. 15/2016/HĐ-SKH&CN (2016-2017)
NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA TỪ BIẾN BÊ TÔNG ĐẾN SỰ PHÂN BỐ LẠI NỘI LỰC TRONG KẾT CẤU CẦU DẦM BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC NHỊP GIẢN ĐƠN KHI MỞ RỘNG MẶT CẮT NGANG BẰNG CÁCH THÊM DẦM CHỦ. (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô hình ứng xử lưu biến của bê tông tươi sử dụng cốt liệu Keramzit. (2017)
Nghiên cứu đánh giá độ bền thấm nước và thấm clorua của bê tông nhẹ sử dụng cốt liệu keramzit có xét đến hiệu ứng của tải trọng. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn