Nguyễn Hoàng Quân

Nguyễn Hoàng Quân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

quannh_ktxd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Hoang Quan Nguyen Thanh Tung Tran Bao Viet Le Ba Anh On the choice of a phase field model for describing fracture behavior of concrete. International Journal of Computational Materials Science and Engineering 13 (2024)
Tran Bao Viet Vu Thai Son Xavier Chateau Nguyen Hoang Quan A refined Morphological Representative Pattern approach to the behavior of polydisperse highly-filled inclusion–matrix composites. International Journal of Solids and Structures 270 (2023)
Nguyen Hoang Quan Tran Bao Viet Vu Thai Son Numerical approach to predict the flexural damage behavior of pervious concrete. Case Studies in Construction Materials 16 (2022)
Pham Duc Chinh Tran Bao Viet Nguyen Hoang Quan Elastic unidirectional cylindrically symmetric fibre composites with general radically variable anisotropic coatings. Mechanics of Materials 174 (2022)
Tran Bao Viet Vu Viet Hung Nguyen Hoang Quan Le Ba Anh Prediction of the relationship between strength and porosity of pervious concrete: A micromechanical investigation. Mechanics Research Communications 118 (2021)
Nguyen Quang Huy Nguyen Hoang Quan Le Dang Dung Nguyen Xuan Huy Seismic performance of RCS beam-column joints using fiber reinforced concrete. Earthquakes and Structures Vol 18 (5) (2020)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Quang Sĩ Nguyễn Thanh Quý Phan Cảnh Tiên Lê Đăng Dũng Nghiên cứu ứng xử chịu nén đúng tâm của cột ống thép nhồi bê tông. Vật liệu & Xây dựng 13/2.2023 (2023)
Nguyễn Hoàng Quân Lê Ngọc Lý Vũ Minh Đức Nguyễn Thị Phương Nguyễn Thị Mỹ Trang Buckling behavior of spiral stiffened sandwich FGM cylindrical shells with porous core under axial compression using the FSDT. Journal of Science and Transport Technology 2 (3) (2022)
Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Trần Anh Tuấn Áp dụng phương pháp trường pha để dự báo ứng xử chịu kéo khi uốn của bê tông xi măng rỗng. Tạp chí khoa học giao thông vận tải số 8 (2022)
Nguyễn Quang Sĩ Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu mô phỏng xác định ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt thép và polyme sợi thủy tinh. Vật liệu và xây dựng Số 05 năm 2022 (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Nguyễn Thanh Tùng A mesoscale numerical approach to predict damage behavior in concrete basing on phase field method. Viet nam Journal of mechanic 43-1 (2021)
Nguyễn Hoàng Quân Lê Đăng Dũng Nguyễn Huy Cường Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép - bê tông được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt. Khoa học công nghệ xây dựng 3 (2021)
Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Thành Tâm Nguyễn Hoàng Quân TS Trần Hùng NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM XÁC ĐỊNH ỨNG XỬ CHỊU CẮT CỦA VÁCH LIÊN HỢP THÉP HÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP. Khoa học công nghệ xây dựng 4 (2019)
Lê Minh Cường Ngô Đăng Quang Nguyễn Huy Cường Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu uốn của dầm BTCT được tăng cường bằng BTCLD sợi các bon. Tạp chí kết cấu và công nghệ xây dựng 24 (2017)
Nguyễn Xuân Huy Lê Đăng Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử của nút khung liên hợp. Kết cấu và công nghệ xây dựng 27/2018
Đỗ Văn Linh Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nghiên cứu hiệu ứng nhiệt sinh ra trong quá trình vết nứt phát triển gây ra bởi hiện tượng mỏi. Tạp chí giao thông vận tải 8/2018
Nguyễn Xuân Huy Bùi Thị Thanh Mai Đỗ Văn Linh Nguyễn Hoàng Quân Mô phỏng số ứng xử chịu nén đúng tâm của cột liên hợp ống thép tròn nhồi bê tông. Kết cấu và công nghệ xây dựng số 30/2019

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Đỗ Văn Linh Bùi Thị Thanh Mai Mô phỏng sự lan truyền hư hại trong bê tông bằng phương pháp trường pha. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ XVI (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Vũ Việt Hưng Lê Gia Khuyến Đặng Việt Tuấn Nghiên cứu ứng xử bê tông cốt sợi thép phân tán bằng phương pháp số. Hội Nghị khoa học công nghệ lần thứ 23 - Công trình xây dựng thông minh cho tương lai (2022)
Nguyễn Hoàng Quân Trần Bảo Việt Nguyễn Quang Sĩ Phân tích ứng xử chịu lực của bê tông cốt sợi thép phân tán bằng phương pháp trường pha. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ XI (2022)
Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Nguyễn Hoàng Quân TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ĐỘ THẤM VĨ MÔ CỦA VẬT LIỆU BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ BIÊN. Hội nghị khoa học toàn quốc - Cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyen Hoang Quan Tran Bao Viet Nguyen Thi Thu Hang Le Ba Anh DAMAGE SIMULATION BASED ON THE PHASE FIELD METHOD OF POROUS CONCRETE MATERIAL AT MESOSCALE. THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN MECHANICS AND APPLICATIONS (2020)
Nguyễn Hoàng Quân Đỗ Văn Linh Phạm Văn Nam TS Trần Hùng Mô phỏng ứng xử chịu nén đúng tâm của cột liên hợp ống thép hình elíp nhồi bê tông. Hội thảo khoa học cán bộ trẻ lần thứ XV (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Đình Hải Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và hàm lượng cốt liệu tái chế đến tính năng cơ học của bê tông. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ - Lần thứ XIV-2017 (2017)
Nguyen Duy Tien Nguyen Tien Dung Nguyen Hoang Quan Experimental and modeling study of the effect of initial temperature of fresh concrete on the concrete temperature. ICSCE 2016 (2016)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Xuân Huy Nguyễn Hoàng Quân Kết cấu liên hợp. Giao thông vận tải 1 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ TRONG DẦM CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP CÓ MẶT CẮT DẠNG HỘP TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ. DT214005 (2021-2022)
Nghiên cứu mô phỏng số xác định ứng xử chịu nén đúng tâm của cột thép thành mỏng tiết diện tổ hợp nhồi bê tông . T2022-XD-008 (2022)
Nghiên cứu ứng dụng bê tông cốt lưới dệt các bon để gia cường khả năng chịu lực và bảo vệ chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.05 (2020-2021)
Xây dựng phương pháp mô phỏng số dựa trên lý thuyết trường pha (the Phase-Field method) trong nghiên cứu vật liệu bê tông có độ rỗng cao. B2020-GHA-07 (2020-2021)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử chịu tải trọng đứng và ngang đồng thời của kết cấu vách liên hợp thép - bê tông cốt thép đã nứt được gia cường bằng bê tông cốt lưới dệt.. T2021-XD-004 (2021)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng ứng xử chịu động đất của nút khung liên hợp thép- bê tông cốt thép. 107.01-2016.06 (2017-2020)
Nghiên cứu chế tạo bê tông đất và đánh giá ứng xử cơ học của kết cấu tường bê tông đất. B2019-GHA-02 (2019-2020)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định ứng xử của vách liên hợp thép – bê tông cốt thép sử dụng neo chống cắt chịu tải trọng đứng và ngang đồng thời. T2019-XD-004 (2019-2020)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.. 28/ĐTKHVP-2019 (2019)
Nghiên cứu thực nghiệm và mô phỏng sự làm việc của nút khung liên hợp dầm thép – cột bê tông cốt thép chịu đồng thời tải trọng đứng và tải trọng ngang đổi chiều. (2017)
Nghiên cứu thực nghiệm xác định khả năng chịu uốn của dầm bê tông cốt thép được tăng cường bằng bê tông cốt lưới dệt. (2016)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn