Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

tuananh_ktxd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp:
Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

0
0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Tuan Anh Nguyen Quang Huy SOMJA Hugues Nonlinear analysis of RC members subjected to combined bending–shear–torsion stresses: a numerical multi-fiber displacement-based finite element model with warping. Acta Mechanica 41 (2021)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Tuan Anh Numerical study of balcony deformations taking into account the presence of thermal break system. fib Symposium 2021 Concrete Structures: New Trends for Eco-Efficiency and Performance (2021)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển giải pháp kết hợp tăng khả chịu lực và độ bền cho kết cấu cột bê tông cốt thép có cốt đã bị ăn mòn bằng bê tông cốt lưới dệt các bon. B2022-GHA-08 (2022-2023)
Phát triển mô hình giải tích phân tích ứng xử chịu xoắn của dầm bê tông cốt composite polyme. . T2022-XD-002TĐ (2022-2023)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn