Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Tuấn Anh

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kết cấu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

tuananh_ktxd@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo
Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

0
0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Tuan Anh Nguyen Quang Huy SOMJA Hugues Nonlinear analysis of RC members subjected to combined bending–shear–torsion stresses: a numerical multi-fiber displacement-based finite element model with warping. Acta Mechanica 41 (2021)
Nguyen Tuan Anh NGUYEN Quang-Huy SOMJA Hugues An enhanced finite element model for reinforced concrete members under torsion with consistent material parameters. Finite Elements in Analysis and Design 167(5) (2019)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Tuấn Anh Geometric non-linearity in a multi-fiber displacement-based finite element beam model – an enhanced local formulation under torsion. The Transport and Communications Science Journal 71(4) 388-402 (2020)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Tuấn Anh Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Lê Tiến Đạt Đánh Giá Lý Thuyết & Thực Nghiệm Ảnh Hưởng Nhịp Chịu Cắt Đến Khả Năng Kháng Cắt Của Dầm Bê Tông Cốt Thanh GFRP. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai - Smart construction for the future (2022)
Nguyễn Tuấn Anh Lê Đăng Dũng Nguyễn Xuân Huy Ứng Xử Chịu Xoắn Của Dầm Bê Tông Cốt Composite Polymer – Thực Trạng Nghiên Cứu. Công trình xây dựng thông minh cho tương lai -Smart construction for the future (2022)
Nguyen Tuan Anh Numerical study of balcony deformations taking into account the presence of thermal break system. fib Symposium 2021 Concrete Structures: New Trends for Eco-Efficiency and Performance (2021)
Nguyen Tuan Anh NGUYEN Quang-Huy SOMJA Hugues Non linear finite element analysis of reinforced concrete members under torsion. Conference: fib Symposium 2019 : Concrete innovations in materials, design and structures (2019)
Nguyen Tuan Anh NGUYEN Quang-Huy SOMJA Hugues Finite Element Analysis of Reinforced Concrete beams subjected to combined actions. CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu phát triển giải pháp kết hợp tăng khả chịu lực và độ bền cho kết cấu cột bê tông cốt thép có cốt đã bị ăn mòn bằng bê tông cốt lưới dệt các bon. B2022-GHA-08 (2022-2023)
Phát triển mô hình giải tích phân tích ứng xử chịu xoắn của dầm bê tông cốt composite polyme. . T2022-XD-002TĐ (2022-2023)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn