Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Hương

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Quản lý dự án, Khoa Quản lý xây dựng

Liên hệ

nthuong.qlda@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hương Nguyễn Hoàng Tùng Trần Thị Thơm Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá thu phí các dự án BOT tại Việt Nam trên góc độ người sử dụng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số tháng 6/2022 (2022)
Nguyễn Thị Hương Nguyễn Hoàng Tùng MÔ HÌNH ĐỘNG TRONG ĐÁNH GIÁ ĐA CHỈ TIÊU CÁC DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN. Tạp chí Giao Thông Vận Tải ISSN 2354 - 0818 (2020)
Nguyễn Hoàng Tùng Nguyễn Thị Hương Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội sau triển khai thực hiện Đề án 186 cầu treo dân sinh tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực miền núi phía Bắc. Giao Thông Vận Tải 11/2019 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Thị Hương Nguyễn Hoàng Tùng Mô hình động trong đánh giá đa chỉ tiêu các dự án cơ sở hạ tầng đô thị trường hợp nghiên cứu điển hình tại tỉnh Thái Nguyên. Hội thảo câu lạc bộ khoa học - công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 54 (2019)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Thiết kế, chế tạo thiết bị và phát triển công nghệ kiểm tra cầu sử dụng thiết bị bay không người lái kết hợp trí tuệ nhân tạo. 01C – 02/02 – 2021 – 3 (2021-2023)
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các dự án BOT tại Việt Nam. T2021-QLXD-002 (2021)
Khảo sát ảnh hưởng của tiến độ dự án đến chi phí đầu tư xây dựng công trình giao thông khu vực miền bắc Việt Nam và đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ dự án.. T2019-CT-018 (2019-2020)
Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và tổng hợp nhu cầu xây dựng cầu dân sinh phục vụ giáo dục tại các tỉnh vùng sâu vùng xa khu vực phía Bắc. CTB2018-GHA-01NV (2018-2019)
Nghiên cứu đề xuất các tiêu chí đánh giá năng lực kỹ sư tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình giao thông. T2018-CT-010 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn