Nguyễn Việt Hưng

Nguyễn Việt Hưng

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Khoa học máy tính, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

viethung92gtvt@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Le Quang Duyen Nguyen Viet Hung Tomasz Lipecki Nguyen Quoc Long Prediction of Road Subsidence Caused by Underground Mining Activities by Artificial Neural Networks . Inżynieria Mineralna – Journal of the Polish Mineral Engineering Society 1 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Quốc Long Phạm Văn Chung Nguyễn Việt Hưng Lê Thị Thu Hà Nguyễn Văn Hùng Lê Văn Cảnh Nguyễn Tuấn Anh Monitoring tram rail transport in underground coal mines using terrestrial laser scanning. Journal of Mining and Earth Sciences 64 (2023)
Nguyễn Quang Minh Nguyễn Quốc Phi Phan Đông Pha Nguyễn Việt Hưng Ứng dụng phương pháp hệ số tin cậy (CF) và mô hình thống kê Bayes đánh giá mối quan hệ giữa trượt lở với các yếu tố liên quan tại khu vực huyện Bảo Thắng và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học Kỹthuật Mỏ-Địa chất Số 63, Kỳ 2, [04 - 2022] (2022)
Trần Thị Tuyết Vinh Nguyễn Việt Hưng Dynamic symbol for electronic map, network map and the ability to create dynamic symbol on the map with the online answering machine. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Mỏ - Địa chất Số 61, Kỳ 3, [06 - 2020] (2020)
Nguyễn Quốc Long Nguyễn Việt Hưng Cao Xuân Cường Ứng dụng máy bay không người lái (UAV) để xây dựng mô hình số bề mặt và bản đồ mỏ lộ thiên khai thác vật liệu xây dựng. Công nghiệp mỏ 1-2019 (2019)
Nguyễn Việt Hưng Hoang Thi Thuy Dinh Cong Hoa Application of infomative technology in transforming GNSS-based coordinate to construction plane coordinate in mining area. Publishing House for Science and Technology , Vietnam, ISBN 978-604-913-618-4 nternational conference on Geo-Technologies and Earth Resources 2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyễn Việt Hưng NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG THUẬT TOÁN DI TRUYỀN TRONG TỐI ƯU CHI PHÍ VẬN TẢI. Quản lý xây dựng và Công nghệ 4.0 (Lần thứ nhất) (2023)
Hoang Van Thong Nguyen Viet Hung A solution for automatic watermeter reading from images based on rotational region convolutional neural network. International conference on Applications of Artificial Intelligence in Transportation (2020)
Nguyen Viet Hung Influence of underground coal mining on the mine surface . Innovations for Sustainable and Responsible Mining (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Trần Văn Dũng Nguyễn Việt Hưng Công nghệ Oracle. 3 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp học máy trong dự báo lún đường giao thông trên bề mặt mỏ hầm lò theo thời gian. T2023-CN-003 (2023)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn