Vũ Huấn

Vũ Huấn

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ thông tin

Liên hệ

huan.vu@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Pháp: Thành thạo
Tiếng Anh: Thành thạo

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Tran Hieu Bui Ngoc Dung GS. TS Magd Abdel Wahab Vu Huan Bui Tien Thanh Tran Ngoc Hoa Nguyen Ngoc Lan Multi-level damage detection using a combination of deep neural networks. JOURNAL OF MATERIALS AND ENGINEERING STRUCTURES 9 (2023)
Vu Huan Bui Ngoc Dung On the scalability of data augmentation techniques for low-resource machine translation between Chinese and Vietnamese. Journal of Information and Telecommunication 7 (2023)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vũ Huấn Kiều Ngọc Hiệu Nguyễn Thanh Toàn Phát hiện mã độc bằng mô hình học sâu. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Đinh Công Tùng Vũ Huấn Nguyễn Thị Hậu PHÂN LOẠI THƯ RÁC SỬ DỤNG CÁC KỸ THUẬT HỌC MÁY. Hội thảo về Giảng dạy và Nghiên cứu Khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Bui Ngoc Dung Vu Huan Chinese-Vietnamese Neural Machine Translation System with External Named Entity Translation Model. The 8th International Conference on Next Generation Computing 2022 (2022)
Vu Huan APPLICATIONS OF MULTI AGENT SYSTEMS IN URBAN TRAFFIC REGULATION. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TRANSPORTATION (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu xây dựng hệ thống dịch văn bản tiếng Việt cho các lĩnh vực chuyên biệt. T2022-CN-003 (2022)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn