Cao Minh Quý

Cao Minh Quý

Giảng viên chính

Vị trí công tác

  • Kỹ thuật môi trường, Khoa môi trường và an toàn giao thông
  • Kiêm nhiệm Trưởng bộ môn - Kỹ thuật môi trường
  • Kiêm nhiệm Phó trưởng khoa - Khoa môi trường và an toàn giao thông

Liên hệ

0989992768
caominhquy@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Quản lý môi trường giao thông

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Khá

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Duc Khanh Nguyen Thi Yen Lien Than Thi Hai Yen Cao Minh Quy Le Anh Tuan A cost-effective solution to estimate fuel consumption and greenhouse gas emissions for motorcycles: a case study. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 45(3) (2023)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Thi Yen Lien Cao Minh Quy Nghiem Trung Dung Impact of the driving cycle on exhaust emissions of buses in Hanoi. Journal of Vietnamese Environment, Technische Universitat Dresden, German 8 (2016)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Yến Liên Cao Minh Quý Bùi Lê Hồng Minh Thân Thị Hải Yến Nguyễn Đức Khánh A study on the determination of the real-world driving characteristics of motorcycles in Hanoi. Transport and Communications Science Journal 73(4) (2022)
Ngô Quang Dự Cao Minh Quý Nguyễn Văn Hồng Xác định chức năng của các tiểu vùng phục vụ tổ chức không gian quản lý tài nguyên và môi trường tỉnh Phú Thọ. Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn Số 1 (32) (2021)
Đoàn Danh Cường Cao Minh Quý ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KIM LOẠI NẶNG TRONG BỤI ĐƯỜNG TẠI MỘT SỐ KHU VỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH. Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Ngô Quang Dự Đinh Trọng Khang Cao Minh Quý Vũ Văn Khoát Cao Quang Khải Trần Văn Toản Đinh Quốc Cường NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ TRONG HẦM ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM. Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường và đảm bảo an toàn giao thông (2022)
Chu Tiến Dũng Cao Minh Quý Trịnh Thị Giang VẬT LIỆU NANO VÀ ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các trường ĐH Kỹ thuật lần thứ 54

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Cao Minh Quý Ngô Quang Dự Nguyễn Thị Yến Liên Kỹ thuật môi trường giao thông. 4 (2023)
Cao Minh Quý Ngô Quang Dự Cao Quang Khải Quy hoạch và Quản lý môi trường. Giao thông vận tải 3 (2021)
Cao Minh Quý Ngô Quang Dự Cao Trọng Hiền Trịnh Xuân Báu Kỹ thuật môi trường giao thông. Giao thông vận tải 4 (2019)
Cao Minh Quý Đoàn Danh Cường Bài giảng ứng dụng GIS trong quản lý môi trường. 2

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu, chế tạo nano silica từ tro bay nhà máy nhiệt điện thử nghiệm ứng dụng trong chế tạo vật liệu cường độ cao. B2020-GHA-04 (2020-2021)
Nghiên cứu xác lập bộ chỉ tiêu phân vùng chức năng phục vụ tổ chức không gian quản lý tài nguyên và môi trường cho lãnh thổ cấp tỉnh. T2021-MT-001 (2021)
Nghiên cứu chế tạo, tính chất của nano lai đa tính năng nhằm ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm. T2019-CB-007 (2019-2020)
Biên soan tài liệu "Kỹ thuật môi trường giao thông" dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối ngành GTVT. B2016-GHA-01-MT (2016-2017)
Xây dựng mô hình thí điểm cấp nước sạch và nhà vệ sinh cho trường THCS vùng khó khăn (Thanh Lương – Thanh Chương, tỉnhNghệ An).. B2009-04-56MT (2009-2010)
Nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành kỹ thuật môi trường giao thông vận tải). B2008-04-MT-MT (2008-2009)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn