Nguyễn Văn Hào

Nguyễn Văn Hào

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Công nghệ giao thông, Khoa Cơ khí

Liên hệ

haonv@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Thiết bị và Công nghệ Nhiệt luyện
Thiết kế và Gia công khuôn mẫu
Thiết bị và Công nghệ gia công Cơ khí CNC
Tự động hóa quá trình hàn kim loại
Công nghệ và thiết bị hàn tiên tiến
Công nghệ hàn và xử lý bề mặt kim loại

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Văn Hào QUÁ TRÌNH SINH NHIỆT, MÔ HÌNH TRUYỀN NHIỆT VÀ TRƯỜNG NHIỆT ĐỘ KHI HÀN MA SÁT KHUẤY TRONG LIÊN KẾT HÀN GIÁP MỐI HỢP KIM NHÔM AA5052. Tạp Chí Cơ khí Việt Nam 12 (2021)
Nguyễn Văn Hào Nguyễn Thúc Hà Ảnh hưởng của chế độ hàn ma sát khuấy đến độ bền kéo và tổ chức tế vi của liên kết hàn giáp mối hợp kim nhôm 5052-O. Cơ khí Việt Nam 10 (2020)
Nguyễn Văn Hào NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN HÀN, LỰC ÉP ĐIỆN CỰC VÀ THỜI GIAN HÀN ĐẾN ĐẾN ĐỘ BỀN CỦA LIÊN KẾT HÀN ĐIỂM TRÊN VỎ XE Ô TÔ. Tạp chí Cơ khí Việt Nam 3 (2019)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Van Thuyen Nguyen Van Hao MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRONG THIẾT KẾ, CHẾ TẠO THIẾT BỊ PHỤC VỤ KIỂM TRA BỀ MẶT DƯỚI CẦU. Hướng tới phát triển bền vững (2020)
Nguyễn Văn Hào Nghiên cứu ảnh hưởng của thông số hàn đến độ bền kéo và khảo sát cấu trúc tế vi của liên kết hàn ma sát khuấy tấm hợp kim nhôm 5052-O.

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Đức Văn Nguyễn Văn Hào Viết bài giảng. Trường Đại học giao thông vận tải 2 (2021)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị mô phỏng và đánh giá quá trình hàn phục vụ đào tạo. B2021-GHA-01 (2020-2022)
Nghiên cứu mô phỏng trường nhiệt độ khi hàn ma sát khuấy trong liên kết hàn giáp mối. T2021-CK-001 (2021)
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ đến chất lượng của mối hàn trong công nghệ hàn điểm ứng dụng trong chế tạo vỏ ô tô. T2018-CK-015 (2018)
Nghiên cứu mô hình hóa quá trình cắt khi mài và đánh giá tính cắt của đá mài CBN chế tạo bằng phương pháp mạ điện.. (2017)
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình máy đột dập CNC phục vụ đào tạo. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn