Nguyễn Đình Hải

Nguyễn Đình Hải

Giảng viên cao cấp

Vị trí công tác

  • Vật liệu xây dựng, Khoa Kỹ thuật xây dựng

Liên hệ

nguyendinhhai.1986@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Phó giáo sư, Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Mô hình hóa đa cấp vật liệu nhiều thành phần
Nghiên cứu chế tạo các loại bê tông tính năng cao và siêu cao
Nghiên cứu chế tạo các loại bê tông thân thiện với môi trường

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Nguyen Ngoc Long Do Anh Tu Nguyen Dinh Hai Tran Anh Tuan Nguyen Duy Tien Nguyen Huu Thuan Ho Xuan Nam Smoothed Particle Hydrodynamics Simulation And Evaluation Of Water Flow Pressure On Bridge Piers. Journal of Applied Science and Engineering Volume 26, Issue 10 (2023)
Nguyen Dinh Hai MICROMECHANICAL ESTIMATES FOR THE EFFECTIVE PERMEABILITY OF 2D POROUS MATERIALS WITH ARBITRARILY SHAPED PORES. Journal of Porous Media/Begell House 26(5) 57-77 (2023)
Le Quang Hung Tran Anh Tuan Qi Chang He Nguyen Dinh Hai Solutions for two coupled Stokes and Darcy flows around and in spheroidal inclusions. Journal of Engineering Mathematics 132:19 (2022)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Nguyen Tien Dung Tran Anh Tuan Do Anh Tu Estimation Of Thermal Conductivity Of Fine Concrete With Recycled Pet Flakes By Two-Scale Homogenization Method. Journal of Applied Science and Engineering volume 26 (2022)
Le Quang Hung Tran Anh Tuan Nguyen Dinh Hai HE Qi-Chang Determination of the Effective Permeability of Doubly Porous Materials by a Two‑Scale Homogenization Approach. Transport in Porous Media 145 (2022)
Le Quang Hung Tran Anh Tuan Nguyen Dinh Hai Qi Chang He MICROMECHANICAL ESTIMATES FOR THE EFFECTIVE PERMEABILITY OF 2D POROUS MATERIALS WITH ARBITRARILY SHAPED PORES. Journal of Porous Media 26(5) (2022)
Nguyen Dinh Hai Determination of the Effective Permeability of Doubly Porous Materials by a Two-Scale Homogenization Approach. Transport in Porous Media/ Springer 145 197–243 (2022)
Le Quang Hung Tran Anh Tuan Nguyen Dinh Hai Qi Chang He Mathematical modeling and numerical computation of the effective interfacial conditions for Stokes flow on an arbitrarily rough solid surface. Applied Mathematics and Mechanics 42 (2021)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Qi Chang He Tran Anh Tuan Generalized Hill-Mendel lemma and equivalent inclusion method for determining the effective thermal conductivity of composites with imperfect interfaces Applied Mathematical Modelling. Applied Mathematical Modelling (2021)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Nguyen Thanh Tung Qi Chang He Tran Anh Tuan The effective thermal conductivity of composites with interfaces oscillating in two directions around a curved surface . Acta Mechanica (2020)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Le Huy Toan Qi Chang He Determination of the effective conductive properties of composites with curved oscillating interfaces by a two-scale homogenization procedure . Computational Materials Science 94 150-162 (2014)
Nguyen Dinh Hai Le Quang Hung Le Huy Toan Qi Chang He Two-scale homogenization of elastic layered composites with interfaces oscillating in two directions . Mechanics of Materials 75 60-72 (2014)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Việt Cường Nguyễn Đình Hải Nguyễn Tiến Dũng Đồng nhất hoá vật liệu dự báo hệ số dẫn nhiệt vĩ mô của bê tông nhẹ sử dụng hạt polystyrol phồng nở. Tạp chí Khoa học công nghệ Giao thông vận tải 12 (2023)
Nguyễn Đình Hải Vũ Việt Cường Nguyễn Tiến Dũng Đồng nhất hoá vật liệu dự báo hệ số dẫn nhiệt vĩ mô của bê tông nhẹ sử dụng hạt polystyrol phồng nở. Journal of transportation science and technology 12 27-32 (2023)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Trương Quốc Tiến Mô hình hoá hư hỏng dính bám trong kết cấu mặt cầu thép sử dụng lớp phủ bê tông nhựa. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 4/2021 (2021)
Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Ảnh hưởng của hàm lượng tro bay thay thế đến cường độ và co ngót của bê tông. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 5/2021 (2021)
Vũ Bá Thành Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Mô phỏng sự lan truyền vết nứt trong kết cấu nhiều pha vật liệu bằng phương pháp phase field có xét tới hư hỏng mặt phân giới giữa các pha. Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải 72(8) (2021)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Phân tích đặc trưng dòng chảy trong khe nứt của vật liệu rỗng bằng phương pháp phần tử biên. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Xử lý tính suy biến trong phương pháp phần tử biên và ứng dụng cho dòng chảy Darcy qua môi trường vật liệu rỗng. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 3 (tháng 4/2020) (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải XÁC ĐỊNH TÍNH DẪN NHIỆT BẤT ĐẲNG HƯỚNG CÓ HIỆU CỦA VẬT LIỆU XẾP LỚP VỚI MẶT PHÂN GIỚI HOÀN HẢO. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CÓ HIỆU CỦA COMPOSITE GIA CƯỜNG CỐT SỢI VỚI CÁC SỢI HÌNH TRỤ PHÂN BỐ TUẦN HOÀN THEO MỘT PHƯƠNG. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 3 (tháng 4/2020) (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải MÔ PHỎNG ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẶC TRƯNG HÌNH HỌC CỦA CỐT SỢI TỚI TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CỦA COMPOSITE GIA CƯỜNG CỐT SỢI. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 2 (tháng 2/2020) (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Tính truyền nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp hai pha với pha cốt sợi trụ được phân bố tuần hoàn. Khoa học Công nghệ xây dựng SỐ 2V (2020) (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Đình Hải Ảnh hưởng của vi cấu trúc đến hệ số khuếch tán ion clo có hiệu của đá xi măng. Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải ĐỘ GỒ GHỀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐẶC TÍNH THUỶ LỰC CỦA VẬT LIỆU RỖNG CÓ CHỨA VẾT NỨT ĐƠN. Tạp chí Khoa học Công nghệ xây dựng 2VI (2020)
Nguyễn Quang Tuấn Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải KS. Lương Quang Anh Phân tích ảnh hưởng của hư hỏng dính bám đến ứng xử cơ học kết cấu mặt cầu thép - lớp phủ bê tông nhựa bằng mô hình uốn 5 điểm. Giao thông vận tải 4/2020 (2020)
Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Ứng xử nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp xếp lớp có kể đến mặt phân giới gồ ghề giữa các lớp. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Trần Đức Nhiệm Mô hình phá huỷ tách lớp trong kết cấu mặt cầu sử dụng lý thuyết vật liệu xếp lớp và đồng nhất hoá. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 71 số 5 (tháng 6/2020) (2020)
Phạm Đức Thọ Nguyễn Đình Hải Thái Khắc Chiến Trần Thế Truyền Nguyễn Văn Toàn Mô hình lưới dự báo ảnh hưởng của ứng suất nén đến sự gia tăng hệ số khuếch tán ion CLo. Tạp chí Giao thông vận tải Tháng 8/2020 (2020)
Phạm Đức Thọ Đỗ Ngọc Anh Nguyễn Đình Hải Vũ Minh Ngạn Mô hình Liên tục - rời tạc phân tích ảnh hưởng độ mở rộng vết nứt đến hệ số thấm của bê tông hạt mịn. Tạp chí giao thông vận tải Tháng 12/2020 (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Ứng xử nhiệt vĩ mô của vật liệu tổng hợp xếp lớp có kể đến mặt phân giới gồ ghề giữa các lớp. Khoa học Giao thông vận tỉa 71.6 (2020)
Trần Anh Tuấn Trần Đức Nhiệm Nguyễn Đình Hải Mô hình phá huỷ tách lớp trong kết cấu mặt cầu sử dụng lý thuyết vật liệu xếp lớp và đồng nhất hoá. Khoa học Giao thông vận tải Tháng 8/2020 (2020)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải MÔ HÌNH HÓA DỰ BÁO ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG SỢI ĐẾN MÔ ĐUN ĐÀN HỒI CỦA BÊ TÔNG CỐT SỢI THUỶ TINH. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Dòng chảy Stokes trên bề mặt gồ ghề có chiều dài trượt cục bộ biến thiên theo hàm số cosine. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 4 (tháng 10/2019) (2019)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải TÍNH CHẤT ĐÀN HỒI CÓ HIỆU CỦA VẬT LIỆU XẾP LỚP VỚI MẶT PHÂN GIỚI HOÀN HẢO. Tạp chí Khoa học GTVT Tập 70 số 5 (tháng 12/2019) (2019)
Trần Thị Bích Thảo Nguyễn Đình Hải Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ bảo dưỡng đến cường độ chịu nén và kéo khi uốn của bê tông siêu tính năng. Giao thông vận tải tháng 12/2017 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Nguyen Dinh Hai Nguyen Tien Dung Pham Duy Huu Tran Anh Tuan Homogenization – Based Modelling of Reinforced Concrete for Estimating the Effective Stiffness Tensor of Reinforced Concrete Slabs. The third International Conference on Sustainability in Civil Engineering (ICSCE 2020) (2021)
Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Nguyễn Tiến Dũng Vũ Bá Thành PHÂN TÍCH ĐẶC TÍNH THUỶ LỰC TRONG MÔI TRƯỜNG VẬT LIỆU RỖNG KÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ BIÊN. Hội nghị khoa học toàn quốc - cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Nguyễn Hoàng Quân TÍNH TOÁN MÔ PHỎNG ĐỘ THẤM VĨ MÔ CỦA VẬT LIỆU BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ BIÊN. Hội nghị khoa học toàn quốc - Cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Vũ Bá Thành Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Phương pháp phase field với sử dụng phân rã trực giao thành phần ten-xơ biến dạng để dự đoán sự phát triển vết nứt trong vật liệu giòn. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
Vũ Bá Thành Nguyễn Xuân Lam Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Phƣơng pháp phase field với sử dụng phân rã trực giao thành phần ten-xơ biến dạng để dự đoán sự phát triển vết nứt trong vật liệu giòn. Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn lần thứ XV (2021)
TS. Phạm Đức Thọ Nguyễn Đình Hải Nguyễn Tiến Dũng Trần Anh Tuấn Nghiên cứu khả năng ứng dụng vật liệu composite gốc xi măng áp điện trong xây dựng. HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ TÀI NGUYÊN VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (ERSD 2020) (2020)
Nguyen Dinh Hai Pham Duy Huu Nguyen Tien Dung Tran Anh Tuan Homogenization – Based Modelling of Reinforced Concrete for Estimating the Effective Stiffness Tensor of Reinforced Concrete Slabs. ICSCE 2020 (2020)
Nguyễn Đình Hải Trần Anh Tuấn Điều kiện trượt có hiệu của dòng Stokes trên bề mặt rãnh có mặt cắt dạng hình thang. Hội nghị cơ học kỹ thuật toàn quốc; Kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Cơ học (2019)
Trần Bảo Việt Nguyễn Đình Hải Hoàng Việt Hải Lê Bá Anh Vũ Việt Hưng Ảnh hưởng của độ rỗng tới mô đun đàn hồi và cường độ bê tông độ rỗng cao. Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 55 (2019)
Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Hoàng Quân Nguyễn Đình Hải Nghiên cứu ảnh hưởng của loại và hàm lượng cốt liệu tái chế đến tính năng cơ học của bê tông. Hội nghị khoa học cán bộ trẻ - Lần thứ XIV-2017 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phạm Duy Hữu Nguyễn Tiến Dũng Nguyễn Thanh Sang Đặng Thùy Chi Thái Khắc Chiến Nguyễn Ngọc Lân Nguyễn Đình Hải Đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải 2 (2019)
Phạm Duy Hữu Nguyễn Đình Hải Phạm Duy Anh Nguyễn Tiến Dũng Đào Văn Đông Vật liệu mới trong xây dựng công trình giao thông. Giao thông vận tải 0 (2018)
Nguyễn Trung Kiên Trần Bảo Việt Trần Anh Tuấn Nguyễn Đình Hải Đồng nhất hoá vật liệu nhiều thành phần. Nhà xuất bản xây dựng 3

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Mô hình xác định độ thấm có hiệu của vật liệu rỗng đa cấp độ trong công trình giao thông có xét đến ảnh hưởng của sự phát triển, phân bố vết nứt và đặc tính dòng chảy. T2023-CT-003TĐ (2023-2024)
Nghiên cứu thiết lập mô hình đồng nhất hoá vật liệu xác định khả năng truyền nhiệt của bê tông nhẹ sử dụng hạt polystyrol phồng nở. T2023-KDN-003 (2023)
Nghiên cứu chế tạo và xác định một số tính chất cơ lý của vật liệu đất nén không nung ứng dụng cho kết cấu công trình xây dựng . B2021-GHA-10 (2021-2022)
Mô hình hóa và mô phỏng hóa đa cấp độ mặt phân giới/bề mặt gồ ghề trong vật liệu composite ở cấp độ nano. 107.02-2017.10 (2018-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông hạt mịn tính năng cao có sử dụng cát biển ứng dụng trong các công trình hạ tầng, dân dụng, công nghiệp ở vùng ven biển. CT2020.04.GHA.04 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo bê tông xi măng sử dụng vật liệu nhựa phế thải. T2021-XD-008 (2021)
Nghiên cứu chế tạo vữa tự chảy không co ngót cường độ cao có sử dụng tro bay. T2019-XD-001 (2019-2020)
Nghiên cứu thay thế cát tự nhiên sử dụng trong bê tông và vữa xây dựng bằng cát nghiền từ phế thải xây dựng. RD 46-18 (2018-2019)
Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm cát nhân tạo từ các mỏ đá lộ thiên làm nguyên vật liệu thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.. 28/ĐTKHVP-2019 (2019)
Nghiên cứu ứng xử uốn của dầm bê tông cốt thép sử dụng bê tông cốt liệu nhẹ cường độ cao. T2018-XD-010 (2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến từ biến của bê tông xi măng bằng phương pháp mô phỏng đa tỷ lệ. T2018-KDN-003 (2018)
Nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ bảo dưỡng nhiệt ẩm đến cường độ của bê tông tính năng siêu cao (UHPC) trong điều kiện Việt Nam. (2017)
NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BÊ TÔNG XI MĂNG SỬ DỤNG CỐT LIỆU NGHIỀN TỪ BÊ TÔNG PHẾ THẢI. (2017)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn