Nguyễn Xuân Tuyên

Nguyễn Xuân Tuyên

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Vật lý, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

0974556545
tuyennx@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

0

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Pham Duc Thang Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Chu Tien Dung Quach Duy Truong Nguyen Tuan Son Doan Thi Thuy Phuong Synthesis and Properties of Magnetic - Semiconductor Fe3O4/TiO2 Heterostructure Nanocomposites for Applications in Wastewater Treatment. Journal of Magnetics 25(1) (2020)
Quach Duy Truong Dong-Hyun Kim Nguyen Xuan Tuyen Doan Thi Thuy Phuong Kyung-Min Lee Jong-Ryul Jeong Namdong Kim Hyun-Joon Shin Chu Tien Dung Nguyen Tuan Son Microscopic origin of asymmetric magnetization reversal of Co/Pt multilayers with perpendicular magnetic anisotropy. Current Applied Physics 20 (2020)

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Xuan Tuyen Pham Thanh Luan Ahmed Mohammed Eldosouky Thanh Duc Do Toan Quoc Nguyen The utility of the enhancement techniques for mapping subsurface structures from gravity data. Frontiers in Scientific Research and Technology Frontiers in Scientific Research and Technology 3 (2022) 11-19 (2021)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Pham Thanh Luan Le Thi Sang VU DUC MINH Ngo Thi To Nhu Do Duc Thanh Lai Manh Giau Nguyễn Xuân Tuyên Estimating Effectiveness of Some Methods for Detecting Edge of Potential Field Sources. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology Vol. 36, No. 4 (2020)
Giang Hồng Thái Nguyễn Trường Giang Nguyễn Xuân Tuyên Phạm Đình Tuân Nguyễn Ngọc Khải PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ KHÍ CO2 VỚI CẤU HÌNH CẢM BIẾN HẤP THỤ HỒNG NGOẠI KHÔNG TÁN SẮC (NDIR) SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER NHANH (FFT). Tạp chí Khoa học GTVT ĐB Hội nghị KHCN lần thứ XXI (2018)
Nguyễn Trường Giang Giang Hồng Thái Nguyễn Xuân Tuyên Phạm Đình Tuân Nguyễn Ngọc Khải PHÂN TÍCH NỒNG ĐỘ KHÍ CO2 VỚI CẤU HÌNH CẢM BIẾN HẤP THỤ HỒNG NGOẠI KHÔNG TÁN SẮC (NDIR) SỬ DỤNG BIẾN ĐỔI FOURIER NHANH (FFT). Tạp chí Khoa học giao thông vận tải số đặc biệt 11/2018 (2018)
Nguyễn Đức Anh Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Thị Hà Thu Phạm Văn Thành Lương Thị Minh Thúy Temperature Dependence of Ultrasonic Waves Properties Propagated in Some Types of Carbon Steels. VNU Journal of Science vol 33. N0 2. 2017

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Nguyễn Xuân Tuyên NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT VÀ THỬ NGHIỆM ỨNG DỤNG NANO COMPOSIT Fe3O4/ZnO ĐỊNH HƯỚNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Nguyễn Xuân Tuyên KHẢO SÁT VOUT¬ VÀO CÁC MỨC ĐIỆN TRỞ ĐẦU ĐO CỦA CẢM BIẾN ĐỘ ẨM ĐẤT. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Chu Tiến Dũng Đỗ Thị Hà Nguyễn Phượng Lâm Nguyễn Phi Hùng Đoàn Thị Thúy Phượng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Hồng Phúc Lê Anh Phong Đinh Văn Lượng Chu Thuỳ Linh Lê Văn Luật MICRO, NANO SILICA TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: THỰC TIỄN, TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu Khoa học Cơ bản năm 2020 (2020)
Đỗ Thị Hà Nguyễn Phi Hùng Đoàn Thị Thúy Phượng Chu Tiến Dũng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Phượng Lâm Nguyễn Hồng Phúc Lê Văn Luật Lê Anh Phong Đinh Văn Lượng Chu Thuỳ Linh MICRO, NANO SILICA TRONG BÊ TÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO: THỰC TIỄN, TRIỂN VỌNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)
Nguyễn Tuấn Sơn Nguyễn Phi Hùng Nguyễn Xuân Tuyên Nguyễn Văn Thái Lưu thị Lan Anh Nguyễn Công Tú TỔNG HỢP, KHẢO SÁT CẤU TRÚC CỦA VẬT LIỆU LAI HÓA NANO GRAPHENE /WO3. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ 22 (2020)
Chu Tiến Dũng Đoàn Thị Thúy Phượng Vũ Văn Duy Nguyễn Phi Hùng Bùi Quang Tuấn Bùi Lê Hồng Minh Nguyễn Xuân Tuyên Lê Thị Giang NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO LƯỠNG TÍNH Fe3O4/Ag BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÝ HOÁ. Hội nghị Khoa học Công nghệ lần thứ XXII (2020)
Nguyễn Xuân Tuyên KHẢO SÁT TÍNH CHẤT SÓNG CỦA SÓNG SIÊU ÂM TRUYỀN TRONG MỘT SỐ CHẤT TIẾP ÂM THÔNG DỤNG. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2018 (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tính chất từ và cấu trúc đô men từ của một số màng mỏng chứa kim loại 3d. 103.02-2018.336 (2019-2021)
Nghiên cứu, chế tạo nano silica từ tro bay nhà máy nhiệt điện thử nghiệm ứng dụng trong chế tạo vật liệu cường độ cao. B2020-GHA-04 (2020-2021)
Nghiên cứu chế tạo, tính chất của nano lai đa tính năng nhằm ứng dụng trong xử lý nước ô nhiễm. T2019-CB-007 (2019-2020)
Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng. KYTH-66 (2018-2019)
Chế tạo thiết bị quy mô phòng thí nghiệm xử lý một số kim loại nặng trong nước thải trên cơ sở các hạt nano composit đa tính năng.. B2018 - GHA - 17 (2018-2019)
Sử dụng lý thuyết phiếm hàm mật độ nghiên cứu tác động của thay thế nguyên tố và nén tinh thể lên cấu trúc vùng và tính chất nhiệt điện của một số bán dẫn điển hình và nghiên cứu tính chất từ của một số màng mỏng trong điện trường ngoài. 103.01-2015.11 (2016-2018)
Nghiên cứu chế tạo linh kiện cảm biến đo khí CO2 dựa trên nguyên lý hấp thụ hồng ngoại. T2018-CB-011 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn