Vũ Quang Huy

Vũ Quang Huy

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đường bộ, Khoa Công trình

Liên hệ

vqh171@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Chu Tien Dung Vu Quang Huy Nguyen Quang Phuc Bui Tuan Anh Tomio Miwa Examining unobserved factors associated with red light running in Vietnam: A latent class model analysis . Transportation Safety and Environment 4 (2022)

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Vũ Quang Huy Đặng Minh Tân Chu Tiến Dũng Một số vấn đề trong thiết kế quay đầu xe tại nút giao thông cùng mức trên địa bàn TP. Hà Nội. Tạp chí giao thông vận tải 7/2022 (2022)
Nguyễn Huệ Chi Vũ Quang Huy Mai Văn Hiếu Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp hệ thống đèn tín hiệu trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tạp chí Cầu Đường số 11 năm 2020 (2020)
Vũ Quang Huy Đặng Minh Tân Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc bố trí làn riêng cho xe rẽ trái tại một số nút giao thông cùng mức trên địa bàn TP. Hà Nội. Giao thông Vận tải Đặc biệt (2019)
Đặng Minh Tân Vũ Quang Huy Một số vấn đề về thiết kế làn rẽ trái tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và an toàn giao thông. Tạp chí giao thông ISSN 2354-0818 (2017)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Vu Quang Huy Dang Minh Tan Vehicle Speed Analysis Toward Traffic Safety at School Zones Considering Roadside Activities - Case Study in Vietnam. Lecture Notes in Civil Engineering (2023)
Đặng Minh Tân Vũ Quang Huy Vấn đề sử dụng làn ở một số tuyến đường cao tốc khu vực phía bắc và đề xuất nâng cao hiệu quả tổ chức, an toàn giao thông. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam 2023 (2023)
Vu Quang Huy Dang Minh Tan Vehicle speed analysis towards traffic safety at school zones considering roadside activities – Case study in Viet Nam. The 4th International Conference on Sustainability in Civil Engineering - ICSCE 2022 (2022)
Vu Quang Huy Mai Van Hieu Evaluation and improvement of coordinated traffic signal for one-way arterial road in urban area in Hanoi City. EASTS2019 (2019)
Chu Tien Dung Mai Van Hieu Vu Quang Huy Investigating signal violations in mixed traffic in Hanoi urban area. EASTS2019 (2019)
Vũ Quang Huy Đặng Minh Tân Nghiên cứu đánh giá hiệu quả của việc bố trí làn rẽ trái tại một số nút giao thông cùng mức trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hội nghị An toàn giao thông Việt Nam 2019 (2019)
Vu Quang Huy Mai Van Hieu Evaluation and improvement of coordinated traffic signal for one-way arterial road in urban area in Hanoi. Strategies of smart city and transportation infrastrucutre for urban management and sustainable regional development in response to future trend anh climate change (2018)
Vũ Quang Huy Đặng Minh Tân Một số vấn đề về thiết kế làn rẽ trái tại Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả tổ chức và an toàn giao thông. Hội nghị an toàn giao thông Việt Nam năm 2017 (2017)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Nghiên cứu đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao an toàn giao thông tại vị trí người đi bộ qua đường trên các tuyến đường đô thị ở thành phố Hà Nội. T2023-CT-036 (2023)
Nghiên cứu đánh giá sự phối hợp của hệ thống đèn tín hiệu trên các tuyến đường trục chính trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm giảm ách tắc giao thông trong khoảng thời gian cận cao điểm. T2020-CT-026 (2020-2021)
Nghiên cứu phát triển công cụ thu thập dữ liệu và giám sát giao thông đô thị ở Việt Nam dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo. T2021-CT-001 (2021)
Nghiên cứu phân tích tình hình mất an toàn giao thông do vi phạm vượt đèn đỏ tại vị trí nút giao có đèn tín hiệu trong phạm vi nội thành Hà Nội và giải pháp để giảm thiểu vi phạm. (2019-2020)
Nghiên cứu mô hình hóa dòng giao thông hỗn hợp nhiều xe máy trong đô thị ở Việt Nam hướng tới giảm ùn tắc và tai nạn giao thông. T2019-CT-023 (2019-2020)
Nghiên cứu giải pháp thiết kế hợp lý làn rẽ trái tại các nút giao thông cùng mức dựa trên thực trạng giao thông ở Hà Nội. T2019-CT-040 (2019-2020)
Nghiên cứu đánh giá chất lượng thi công các lớp cấp phối đá dăm ở Việt Nam bằng phương pháp thống kê. T2020-CT-030 (2020)
NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG LỚP ĐÁ DĂM – THẤM NHẬP VỮA TRO BAY XI MĂNG CÁT TRONG XÂY DỰNG MẶT ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN VIỆT NAM. T2018-CT-029 (2018)
Nghiên cứu cải thiện yếu tố hình học mặt bằng vị trí kết nối vào cầu vượt trong đô thị Việt Nam.. T2018-CT-047 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn