Trần Thị Thơm

Trần Thị Thơm

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kế toán - Kiểm toán, Khoa Vận tải - Kinh tế

Liên hệ

Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Nguyễn Thị Hương Nguyễn Hoàng Tùng Trần Thị Thơm Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến giá thu phí các dự án BOT tại Việt Nam trên góc độ người sử dụng. Tạp chí Giao Thông Vận Tải Số tháng 6/2022 (2022)
Phạm Thị Kim Ngân Trần Thị Thơm Đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp ở Chi cục Thuế thành phố Việt Trì. Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương 602 (2021)

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Tăng cường quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại thành phố Việt Trì. T2021-KT-006 (2021)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn