Mai Phước Bình

Mai Phước Bình

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Đại số và XSTK, Khoa Khoa học Cơ bản

Liên hệ

binhmp@utc.edu.vn
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Tiếng Anh:

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Mai Phước Bình PHÂN TÍCH CẤU TRÚC CỦA NHÓM ABEL HỮU HẠN SINH. Hội thảo về giảng dạy và nghiên cứu khoa học cơ bản năm 2022 (2022)
Mai Phước Bình CƠ SỞ GROEBNER THU GỌN CỦA IDEAL CẠNH NHỊ THỨC. Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy Khoa học cơ bản năm 2020 (2020)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Phí Thị Vân Anh Nguyễn Huy Hoàng Mai Phước Bình Bài tập Đại số tuyến tính. NXB Giao thông vận tải 3 (2020)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn