Thạch Minh Quân

Thạch Minh Quân

Giảng viên

Vị trí công tác

  • Kinh tế vận tải và du lịch, Khoa Vận tải - Kinh tế
  • Kiêm nhiệm Phó trưởng phòng - Phòng CTCTSV

Liên hệ

thachquan.utc@gmail.com
Trường Đại học Giao thông vận tải, số 3, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Chức danh

Tiến sĩ

Hướng nghiên cứu chính

Ngoại ngữ

Quá trình đào tạo

Quá trình công tác

Hoạt động nghiên cứu

Công bố khoa học

Bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS

Bài báo quốc tế khác

Nguyen Hong Thai Thach Minh Quan FACTORS AFFECTING URBAN PEOPLE’S INTENTION TO USE BUSES IN VIETNAM. TRANSPORT PROBLEMS 2023 Volume 18 Issue 1 (2023)

Bài báo trên các tạp chí khoa học quốc gia

Lê Hải Linh Thạch Minh Quân Giải pháp nâng cao kỹ năng tự học cho sinh viên trường Đại học Giao thông Vận tải. Tạp chí Công thương số 13 (2022)
Thạch Minh Quân Lê Hải Linh Xây dựng cơ chế kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp trước nhu cầu thực tiễn. Tạp chí công thương Số 8 - tháng 4/2022 (2022)
Thạch Minh Quân Xây dựng mô hình học trực tuyến hỗ trợ cho hình thức đào tạo truyền thống. Tạp chí công thương Số 7 - tháng 5/2018 (2018)
Thạch Minh Quân Lê Hải Linh Xác định lượng nhiên liệu tiêu hao trong xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật cho loại hình buýt CNG cho địa bàn thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại hội nghị quốc gia/quốc tế

Le Thu Huyen Thach Minh Quan Pham Diem Hang Factors affecting Public-Private Partnership preference in Vietnam road infrastructure projects. The International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS) (2021)
Nguyen Hong Thai Thach Minh Quan Le Thu Huyen Factors Affecting private sector invesment intention inthe road infrastructure PPP projects in Viet Nam . CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure. Lecture Notes in Civil (2021)
Thạch Minh Quân Đánh giá chất lượng điểm dừng đỗ, nhà chờ xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng An toàn, Thân thiện, Bền vững ở đô thị Việt Nam (2019)
Thạch Minh Quân Phạm Thị Thu Hằng Xây dựng mô hình đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ vận tải của taxi công nghệ. Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực vận tải hành khách bằng ôtô ở Việt Nam (2018)

Sách (Giáo trình, sách tham khảo, sách chuyên khảo)

Nguyễn Thanh Chương Thạch Minh Quân Dự báo kinh doanh doanh nghiệp vận tải. 2 (2017)

Tham gia đề tài, nhiệm vụ KH&CN

Giải pháp nâng cao kỹ năng tự học cho sinh viên khoa Vận tải Kinh tế - Trường Đại học Giao thông Vận tải.. T2022-KT-004 (2022)
Giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ cho Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco). T2022-KT-005 (2022)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2020. BKTT VN (2020-2021)
Nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cho loại hình buýt sử dụng nhiên liệu sạch (khí CNG) cho thành phố Hà Nội. T2020-KT-008 (2020-2021)
Biên soạn mục từ Quyển 15 chuyên ngành Giao thông, vận tải thuộc Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam năm 2019. BKTT VN (2019-2020)
“Nghiên cứu hành vi lựa chọn phương thức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của người dân thành phố Hà Nội ”. T2019-KT-013 (2019-2020)
Nghiên cứu triển khai thử nghiệm hình thức đào tạo trực tuyến hỗ trợ cho hoạt động đào tạo của khoa Vận tải kinh tế trên cơ sở phần mềm G9 Edu.. T2018-KT-018 (2018)

Bằng sáng chế, giải pháp hữu ích

Giải thưởng khoa học công nghệ

Công tác hướng dẫn luận văn/luận án

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn